fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Friday, February 14, 2014

Světová událost! První telepatický kontakt smimozemskými bytostmi! – 16.února 2014 – Živě!de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.
Největší dobrodružství v dějinách lidstva postoupilo do další fáze!

·       Nadešel čas, který protagonisté jako Erich von Däniken předpověděli jako ‘Návrat Bohů’

·       Naděšel čas, kdy si lidstvo uvědomuje význam dávných přenosů a proroctví domorodých národů a kultur týkajících se ‘Bohů přicházejících z hvězd’

·       Nadešel čas, aby lidstvo vykročilo na cestu své nové éry

·       Nadešel čas, aby se lidstvo stalo součástí vesmírné společnosti


Historie

Po léta byl fenomén UFO hlášen piloty, policisty či členy armády, stal se předmětem spekulací o existenci mimozemských forem života, jakož i jejich přítomnosti na Zemi.


Vzhledem k četnosti a neobvyklostí těchto pozorování UFO se různé organizace po celém světě snaží vysvětlit tyto jevy na vědeckém základě.

Dnes stále více a více lidí již však odvážně odhaluje své vlastní zážitky a vědomosti před širokou veřejností. Tím také dláždí cestu k odhalení: odhalení informací o existenci inteligentního, mimozemského života a jejich kontaktu s lidmi.

Začala nová fáze: první telepatický kontakt!

Začíná se nová etapa v šetrné přípravy lidstva na přítomnost mimozemských civilizací tím, jak se po celém světě pozorováním UFO již zabývají i média.

V posledních letech začaly mimozemské formy života kontaktovat lidi na Zemi stále častěji, a jemně a pozvolna je tak informují o své existenci a přítomnosti.

Tyto kontakty využívají způsob komunikace, který je vrozen každé lidské bytosti a umožňuje komplexní výměnu myšlenek, emocí a smyslových dojmů: telepatie.

Po prvních telepatických kontaktech, které zůstaly všeobecně nepovšimnuty širokou veřejností, nyní dosahujeme epochální a převratné události v dějinách lidstva:

prvního celosvětového vzájemného a vědomého telepatického kontaktu mezi lidmi a mimozemskými civilizacemi!

Od listopadu 2013 se frekvence tohoto druhu kontaktu s ET neustále zvyšuje například v německy mluvících zemích a nyní je čas k tomu, aby byli zahrnuti i další.

Ačkoliv existence mimozemské, inteligentní formy života a jejich přítomnost je považována některými lidmi za samozřejmost, většina lidí pravděpodobně sdílí pocit, že toto tvrzení zcela převrací jejich pohled na svět, ale že také zcela otřásá jejich základním přesvědčením a vírou.

To je důvod, proč je lidstvo na tyto skutečnosti připravováno těmito pozitivně smýšlejícími mimozemskými civilizacemi pozvolna a jemně.

Lidstvo si postupně začíná uvědomovat, že nejsme ve vesmíru sami, ale že jsme součástí veliké a rozmanité vesmírné společnosti!

Největší dobrodružství lidstva právě začalo!

Další přípravné informace naleznete na:

* Webových stránkách pro živý telepatický kontakt dne 16.února 2014:

BIOGRAFIE

Alfred Steinecker

* Alfred Steinecker se narodil v roce 1958 ve městě Mainz v Německu.

*  Po střední škole a dvouleté vojenské službě studoval počítačové vědy, matematiku a fyziku na univerzitě v Kaiserslauternu.

*  Od počátku osmdesátých let pracoval v IT průmyslu, v různých manažerských pozicích u mezinárodních společností, z oboru odešel v roce 2010.

*  Jeho první psychické, telepatické a telekinetické zkušenosti se uskutečnily v květnu 2011 a měl také ohromující mimotělní zážitky. Tyto události dramaticky otřásly jeho pohledem na svět.

*  Ve zpětném pohledu, k jeho 'probuzení' došlo v listopadu 2011: poté, co měl svůj první telepatický kontakt s formou mimozemského života. Tenkrát mu jeho vzdělání a smýšlení nedovolovalo vůbec připustit existenci takové možnosti, považoval to za “čirou fantazii”.


Telepatická událost - První kontakt s mimozemskými bytostmi - naživo!Místo a čas
• Datum: neděle 16.února 2014
• Čas: 19:00 (UTC) (tj.20:00 středoevropského času CET)
• Doba trvání: 70 minut

• Internet: tato webová stránka
• Medium: Youtube
• Audio: PC reproduktory

• Prohlížeč: Prosím, aktualizujte si poslední verzi


Další informace
• K účasti na této události nejsou žádné zvláštní požadavky. Nicméně telepatický kontakt bude posílen myšlenkou uctivosti, otevřenosti, zvídavosti a přívětivosti.

• Během telepatického kontaktu nepoužívejte, prosím, sluchátka.

• Pár slov o  'skepticismu' vůči telepatické komunikaci:

  Proti zdravému skepticismu vůči telepatické komunikaci nelze namítnout zhola nic. Právě naopak. Tento typ postoje je obvykle založen na racionálních, analytických úvahách. Tyto úvahy   většinou probíhají v levé hemisféře mozku, kde se nachází náš intelekt.

 Jednoduše řečeno: Pokud se pokusíte analyzovat a hodnotit proces během telepatické komunikace, nevědomky tak vytváříte její překážky. Jemné telepatické zprávy jsou tak překryty analytickými a racionálními myšlenkami.

 Právě proto je důležité, aby byl váš postoj během telepatické komunikace otevřený a nezaujatý. Moderátor bude pomáhat udržet vaše soustředění na vaši pravou polovinu mozku, což znamená "vyprázdnit vaši mysl od myšlenek".


Více informací naleznete zde:


Obsah a postup
Zahájení
20min

Video
Shrnutí a historie této telepatické události
Proces telepatie
40min
Moderátor (Alfred)

Teorie
10min
Historie
• Příprava
10min
'Soustředěný poslech'

Komunikace
20min
Individuální kontakt
Závěr
10min
Další kroky


Individuální telepatický kontakt

Telepatický kontakt se vytvoří výhradně vůlí daného účastníka, ne pouze ze strany mluvčích našich vesmírných hvězdných sourozenců. Oni respektují naši svobodnou vůli a budou komunikovat pouze tehdy, pokud budou výslovně vyzváni.

Sled telepatického kontaktu je jednoduchý a byl předem projednán s vesmírnými hvězdnými sourozenci. Postup obsahuje výslovnou žádost o telepatické spojení, zahájení (úvodním pozdravením) a ukončení komunikace (rozloučením). Chronologie se podobá každodenní konverzaci.

Celá akce bude vedena a doprovázena moderátorem, takže se účastníci mohou soustředit na své vlastní telepatické vnímání.

Nejprve vás moderátor provede relaxačním cvičením, vizualizačním cvičením a také "testem zkušebního provozu" tak, abyste získali cit pro vlastní telepatické povědomí.

Poté si vytvoříte telepatický kontakt s jedním z našich hvězdných sourozenců. Můžete se ptát na co chcete a na všechno dostanete odpověď.

• Každý účastník si naváže kontakt s hvězdným sourozencem jednotlivě. Tento individuální kontakt potrvá asi 20 minut.

Každému účastníku bude k dispozici jeho vlastní telepatický hvězdný sourozenec.

Naši hvězdní sourozenci jsou velmi rádi, že se s námi mohou zkontaktovat pomocí telepatie. Takže nemůžete udělat nic špatně.

Další podpůrná opatření
Vytvořte uvolněné, klidné a harmonické prostředí

Zajistěte, abyste nebyli v časové tísni

Mějte po ruce papír a tužku, abyste si případně mohli dělat poznámky z toho, co během telepatického kontaktu cítíte

Pár hodin před událostí omezte nebo zcela eliminujte konzumaci kávy a alkoholu: obojí může ohrozit kvalitu telepatického spojení.

Během dne se pokuste vypít co možná nejvíce vody (neperlivé!)

Buďte otevření čemusi novému a neočekávanému!

Buďte radostní! Telepatie není pouze "přenos myšlenek". To je velmi mnohostranný způsob komunikace a zahrnuje i výměnu emocí a smyslových dojmů


Další informace

Předchozí znalosti nejsou nezbytným předpokladem pro telepatickou komunikaci, neboť každý z nás má vlastní schopnost takto komunikovat.

Jelikož se telepatická komunikace odehrává v pravé polovině mozku (která je základnou intuice a tvořivosti), jsou činnosti jako je zpěv, kreslení, tanec a tak dále pro rozvoj vašich telepatických schopností velmi vhodné.

Je-li to možné, v průběhu celé akce ztlumte intenzitu okolního světla.

Na Facebooku jsme vytvořili specializovanou "skupinu". Zájemci se mohou přihlásit (zdarma, samozřejmě) a diskutovat o zkušenostech získaných v průběhu této události se svými telepatickými kontakty.

            Internetový odkaz na tuto skupinu je zde: First Contact - Live Telepathy Event.

Vážený čtenáři,

velmi děkuji za vyjádření tvých pochybností. 

Samozřejmě, že na začátku před samotným kontaktem Alfred zahájí krátkou modlitbou/ žádostí o ochranu, takže s námi budou v kontaktu pouze přátelské mimozemské bytosti.

Stejně tak před zahájením samotné události mohou i čtenáři během času přípravy, jejíž postup je také přeložen do češtiny, také požádat Stvořitele o ochranu, aby nás obklopil a prostoupil svým bílozlatým světlem, čímž budeme všichni okamžitě ochráněni.

Může k této události dojít, i když na ně nebudu myslet? Pokud  o to požádáš, budou s námi v kontaktu pouze přátelské bytosti. Nicméně jsou i přátelské bytosti z druhu Reptiliánů. Pokud čteš poselství Matthewa nebo čteš jeho knihy, je to tam velmi pěkně vsvětleno. Pokud vysíláš světlo a lásku i pro ty z temnot, je to ten nejlepší způsob, jak si temné bytosti udržet co nejdále, protože oni nesnesou lásku a světlo. Proto Mike Quinsey vždy říká “V LÁSCE A VE SVĚTLU” tak, aby je udržel od těla.

a je možné tomu naslouchat i v rodném jazyce? Budu rozumět všemu?

Vložím zde vysvětlení, které mi dal s laskavým svolením Alfred:

Důvodem, proč se využívá telepatie je, že telepatie je zcela univerzální formou komunikace mezi všemi vědomými subjekty. Je to mnohem širší typ komunikace, než je použití slov v dokumentu, například. Telepatie není pouze výměnou myšlenek. Telepatie zahrnuje také výměnu emocí a smyslových vjemů. Telepatická komunikace není závislá na znalosti jazyků, protože jejím základem je “záměr, úmysl”. Dám vám příklad: “Když překložíte informaci řekněme o této události do mnoha různých jazyků, použijete různá slova, skladbu vět a sémantická pravidla. Výsledkem bude 18 různých překladů, ale původní záměr zůstává stále stejný”.


Krom toho je telepatická komunikace nezávislá na čase a prostoru a může být přenášeno také několik “informačních vrstev” v jednom “toku zpráv”, kterým lze popsat složitější pojmy například. Krom toho telepatie umožňuje velmi rychlou komunikaci. Bylo nám řečeno, že mimozemské bytosti “sníží rychlost” komunikace s námi, kdy budou s námi komunikovat jako se “stojícími vlnami”. 

 Translator: Andrea K. 


No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview