fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Wednesday, November 12, 2014

Nederlands -- Stoffelijke problemen: Een manifestatie van Hoger Bewustzijn? by Ron RadhofStoffelijke problemen:    
Een manifestatie van Hoger Bewustzijn?

Ron Radhof  
Schrijver, artiest, lezingen houder, en Gediplomeerde Hypnotherapeut.In het process van het evolueren van de menselijke geest, van ons bewustzijn en onze spiritualiteit, zullen we onbewust ons gehele stoffelijke lichaam beginnen te her-programmeren. Dit zal onvermijdelijk gebeuren omdat het lichaam een product is van de mind, de geest, van wat iemand gelooft. Als we naar een hoger niveau evolueren van bewustzijn, meer spiritueel, meer liefdevol en meer vergevend worden, zal het lichaam veranderen en ook evolueren. Ten eerste zullen deze veranderingen, die stoffelijk, mentaal of beide zijn niet op een positieve wijze worden waargenomen door ons bewustzijn.

Door  het verkrijgen van hoger bewustzijn leren wij hoe machtig ons denken is en we realiseren ons dat onze gedachten onze werkelijkheid scheppen, bijvoorbeeld onze toekomst, onze beperkingen of openheid naar nieuwe mogelijkheden, en onze gezondheid, of die nu gekarakteriseerd wordt door ons goed-bevinden of door te kortkomingen. En wat betreft onze gezondheid, als we stoffelijke en/of mentale problemen hebben maar geen ervaring hebben van healing door het veranderen van onze gedachten en door gebeds-inspanningen, zelfs met professionele hulp, kunnen we denken dat we gefaald hebben of ons vermogen hebben verloren om de healing te scheppen die we wensen. Dit is niet noodzakelijk zo.

We zijn gewoon nog niet geëvolueerd naar het punt waarop we het volledige bevel hebben over het lichaam door de geest. De spirituele, mentale en stoffelijke aspecten van ons wezen hebben nodig dat we eerst de oude gedachten, wat we geloven en potentiele stoffelijke onvolmaaktheden opruimen die bij ons zijn binnengebracht door onze voorouders via de DNA structuur of vanuit vorige levens. Het loslaten en opruimen van al dat “spul” is vaak een onprettige of pijnlijke belevenis en we neigen tot denken dat ‘ik val uiteen’.

In het volgende zal ik in detail verkennen de vele idiosyncrasies/individuele eigenaardigheden die de zich evoluerende entiteit beleeft op hun evolutionaire stoffelijke- , mentale-, emotionele-pad, maar ook waarom ze plaatsvinden en hoe die problemen te verlichten.

Diverse jaren geleden observeerde ik dat veel mensen die, terwijl ze een pad hebben gekozen om hun bewustzijn te verhogen en om spiritueel te evolueren, veel stoffelijke problemen hadden maar ook mentaal en emotioneel. De emotionele problemen waren vaak het resultaat van hun waarnemingen van hoe hun stoffelijke en mentale werelden uiteen vielen. Mijn nieuwsgierigheid hiervoor was waarom dit gebeurde werd beantwoord door mijn meditaties waarin ik informatie kreeg vanuit hogere dimensies. De antwoorden die ik kreeg uit die bronnen werden later bevestigd door andere mensen die ook gelijksoortige informatie kregen vanuit dezelfde bronnen.

Wat gebeurde en bij nog zovelen in de laatste paar jaren is wat spirit noemt “een opening van sterrenzaad”. De definitie van sterrenzaad/starseed zou op zichzelf een lange verhandeling kosten.
Voor de bedoeling van deze boodschap is het voldoende te zeggen dat iemand die een groter besef zoekt van spirituele waarheid, metafysisch begrip of een gretig belang heeft in UFO’s en goedgunstige sterrenbroeders, is heel waarschijnlijk een sterrenzaad die grote kennis bezit, soms slapend, en diep van binnen. Het volgende bespreekt dan waarom zo velen van ons ongemakken en kennelijke disharmonie beleven in ons leven.

De Stoffelijke Problemen

In het proces van onze evolutie, om daar te komen her-structureren we totaal alles van onszelf, inclusief de gehele cellulaire make-up van ons lichaam. Het is van betekenis dat dit langzamerhand gebeurt of anders zou het huidige wezen hier niet mee om kunnen gaan. Terwijl we deze veranderingen beginnen te merken, breiden we ons gehele elektromagnetische veld uit die in de constructie van onze vorm gaat. Dit laat ons vorige gegevens loslaten, de genetische herinnering die we zo lang vast hebben gehouden in onze cellulaire structuur. Telkens als we positieve gevoelens naar binnen brengen, bijvoorbeeld, licht, gebeurt dit. Omgekeerd is er gewoonlijk een negatieve stoffelijke reactie bij dit proces. Die vaak dagen later gebeurt, dus verbinden we die niet samen als een gebeurtenis van oorzaak en gevolg en denken we dat er iets fout is met onze gezondheid.

We weten dat een verrotte tand moet worden verwijderd of dat die gered moet worden door  een wortelkanaal proces, procedures die gewoonlijk onprettig zijn. Zo is het dus ook met het loslaten van negatief “spul” in ons. En uiteindelijk moet het allemaal weg.

De structuur van onze DNA werd geschapen door een erfenis proces dat heet “emotionele omhelzing”. Van onze voorouders erfden we en omhelsden we alles dat ze allen ooit beleefd hebben, stoffelijk en emotioneel. Dus, onze lichamen bewaren hun onopgeloste zaken als die van ons zelf.

In deze fase van onze evolutie gaan we om met jonge, of onontwikkelde lichamen wat verklaart waarom er zo’n hoog percentage van mensen is die kwalen en ziekten ervaren, ongemakken en ongesteldheden. Het zijn als het ware onvolwassen lichamen voor een God om zich doorheen uit te drukken. Onze lichamen die de Aarde haar lange drie dimensionale bewustzijn hebben weerspiegeld, zijn nog niet ontwikkeld genoeg om een Christus bewustzijns niveau vast te houden waar we naar toe gaan als we spiritueel evolueren.

Op het huidige niveau van evolutie van de mensheid, proberen onze lichamen altijd ons evoluerend niveau van bewustzijn over te nemen en dat zullen ze dus ook doen op zijn tijd. Terwijl dit proces plaats vindt  beginnen we stoffelijk veranderingen te ervaren die geschapen worden door het loslaten van onze onontwikkelde voorouderlijke ‘omhelzingen’. Het meest beleven we die met ongemak en velen van ons hebben daar nu mee te maken.  Ook vertegenwoordigt dit fenomeen een grote gelegenheid om ons lichaam te veranderen, om ze te veranderen in hele en volmaakte lichamen die we willen dat ze worden.

Tijdens dit onprettige proces van stoffelijke verandering is het belangrijk om te vermijden om ons lichaam als onze vijand te zien. De vervanging van de oude diepe weefselcellen in het nieuwe die gekarakteriseerd worden door licht en vreugde, kan een paar dagen tot enige jaren duren. De voornaamste stroming van de wetenschap heeft ons het eenvoudige en conventionele proces verteld van de totale lichaamscel-vervanging die elke zeven jaren gebeurt. Gebaseerd op dit uitgangspunt kon het een gelijksoortige tijdspanne zijn om onze cellulaire herinnering  te vervangen door een nieuw, meer ontwikkeld bewustzijn van volmaaktheid, liefde en volmaakte gezondheid.

Indien dit feit wordt toegepast aan de evolutionaire sprong (net beschreven), houdt dit (misschien?) ook het proces van lichaamstransformatie in, die de vervanging van onze celulaire herinnering door een meer geëvolueerd bewustzijn van volmaaktheid, liefde en volmaakte gezondheid betreft.  Dit zou een minimum inhouden van zeven jaren. Zoals een  oude song uit 1960 die zegt: “Losbreken is Moeilijk om te Doen” suggereert, zo is het ook met de oude cellulaire of genetische herinneringen die in het lichaam worden vastgehouden. Een gebeuren dat emotioneel geladen was door onszelf of door een van onze voorouders is gestempeld op onze DNA structuur en zit bevat in onze cellen als cellulaire herinnering. Daar ons DNA ons optreden geeft, bevat dat ook onze cellulaire patronen. En als er ziekte is, ongemak of mentaal of emotionele kwalen die in onze opgeslagen “recorder” zijn kunnen we die emotioneel triggeren en een geneigdheid scheppen voor oude symptomen om opnieuw op te treden, waarin de zelfde emoties die de disfunctie origineel schiepen losgelaten zijn en als nieuw worden beleefd. Maar wees verzekerd, we zullen niet noodzakelijk of automatisch die ziekte of kwaal opnieuw beleven.

Als we een evolutionair omslagpunt bereiken in de ontwikkeling van het bewustzijn, zullen we de negativiteit en de erbij horende disfunctie in onze gehele herinnering healen die vastgehouden wordt in onze lichamen. Het proces om die begraven herinneringen op te roepen om te worden gereinigd en losgelaten veroorzaakt deze om “aan de oppervlakte te komen” waar ze zich vaak kunnen manifesteren als een korte termijn, pseudo her-belevenis van de originele situatie of de staat van ongemak. Dit opnieuw bezoeken van symptomen  en/of emoties kunnen maar een paar minuten maar zelfs ook uren, dagen of zelfs jaren duren. Als we kunnen vermijden om ons met die zaken of kwalen te identificeren en ze dan te belichamen, kunnen we sneller door het heroptreden hiervan gaan. Hier is een kritieke sleutel voor een optimaal behandeling proces: We herkennen wat er gebeurt, erkennen dat, zegenen het en laten het zijn, en los,  aldus verzachten dan een intensiteit of voortzetting ervan.

Een tweede sleutel is deze:  Houd echt van je lichaam, ondanks een negatief oordeel over hoe dit eruit ziet of de conditie ervan. Dit liefdevolle antwoord, door de kracht van liefde, zal de cellen seinen om zich te openen en om de genetische herinneringen die zijn samengesteld met oude negatieve emoties en symptomen, los te laten, en zullen deze vervangen door hoger licht, en de cellen met positieve emoties te vullen.
Merk echter dat alle lichaamscellen niet worden geactiveerd voor een healing op dezelfde tijd. Om te herhalen: het vervangingsproces zal minuten tot dagen duren of misschien jaren. Het is van het hoogste belang om ongeduld te vermijden als het niet snel of totaal gebeurt.  Want healing is oplopend/toenemend en het is essentieel dat we in een voortdurende staat blijven van het liefhebben van onszelf, specifiek van onze lichamen.

Nog een gebeuren kan soms ons transformatie proces belemmeren. De oude, negatieve cellen die nog moeten worden vervangen zien de nieuwe blije/ lichtcellen als indringers, en vallen hen aan, ze veroorzaken vermoeidheid en andere onaangename symptomen. Laat alsjeblieft je bezorgdheid hier omtrent los! Hoe meer we van onszelf houden en in een positieve mindset blijven dat dit proces tijdelijk en voorbijgaand is, hoe sneller al onze cellen zullen worden vervangen met nieuwe en met blijdschap-gevulde  cellen en hoe sneller ons lichaam in staat zal zijn om ons meer geëvolueerde Gods bewustzijn te huisvesten.

Met dit nieuwe niveau van begrijpen kennen we het belang van het gevoel van liefde voor onszelf, net zo als anderen. Dus, het frequente beoefenen van meditatie, gefocust op positieve emoties ondanks enige stoffelijke problemen die we hebben in het lichaam, laat ons in Goddelijk licht blijven ondergedompeld, en dit bevordert onze lichamelijke transformatie en een robuuste staat van gezondheid.

TECHNISCHE INFORMATIE OVER HET LICHAAM

Onze betrekkelijk ongeëvolueerde stoffelijke lichamen zijn gebaseerd op koolstof. Terwijl we verdergaan om ons bewust te evolueren en terwijl we langzamerhand naar een ondersteund niveau van onvoorwaardelijke liefde gaan, beginnen we onze dichte, op koolstof gebaseerde lichamen te transformeren naar een op kristallijn gebaseerd licht lichaam.
Dit zal nodig zijn om de hogere frequenties te huisvesten. Terwijl dit proces gebeurt is het belangrijk om heel veel te drinken (diverse glazen) puur schoon water omdat ons lichaam zuurstof en waterstof inneemt uit water. Gefilterd kraanwater is optimaal. De meesten van ons consumeren per dag nauwelijks genoeg, goede, schone vloeistoffen. Sorry, maar cola, koffie en bier is niet gekwalificeerd.

Ter herhaling: onze transformatie naar een hoger niveau van vibrationele uitdrukking kan stoffelijke ongemakken veroorzaken omdat we alles transformeren waar het lichaam mee bekend is tot niets anders dan naar een nieuw wezen. De complexiteit van dit proces is veel groter dan we ons misschien voorstellen. Daar volledig begrijpen van alle ingewikkeldheden niet noodzakelijk is, moeten we wel geduldig zijn met ons lichaam als het zich vermoeid voelt, want dit is de meest normale reactie.

De Veranderende Hersenen

De hersencellen ondergaan het eerst een herconstructie, een proces dat veel opeet van de toevoer van lichaams glucose en wat hypoglycemia(= te hoog glucose gehalte in bloed) kan veroorzaken, op zijn beurt vermoeidheid. Het brein is noodzakelijk het eerste gebied om te worden ge-herstructureerd, daar dit het gehele lichaam beheerst. Als de hersenen niet eerst werden veranderd, zou het lichaam in het zelfde eonen oude biologische spoor blijven en zou evolutie stagneren. Totdat ons neurologisch stelsel nieuwe energiepatronen kan scheppen erin, zullen oude patronen van gedrag en, consequent ons leven, niet veranderen. We moeten begrijpen dat progressie en evolutie alleen mogelijk zijn met verandering. Dus is het vitaal dat de zeer ingewikkelde en zeer eisende structurele veranderingen eerst in het brein veranderen.
If we think the way we’ve always thought, 
We’ll always get what we’ve always got.
Als we op de manier denken zoals we altijd dachten,
dan krijgen we steeds wat we altijd kregen.

De Oorzaak van Onwillekeurige Lichaams Reacties.
Via dit transformatieve proces helpt het om de werking van het brein te begrijpen. Als we beginnen om ons bewustzijn te evolueren en om meer te worden van waar we toe in staat zijn, bijvoorbeeld, meer verbonden worden met de God in ons ( of welke term je wilt gebruiken) meer spirituele energie in ons ontwikkelen.  En terwijl dat door de hersenen gaat, triggert de erbij horende toegenomen elektrische stroom bepaalde zenuweinden die verbonden zijn aan diverse organen of lichaamsdelen, en veroorzaken onwillekeurige trillingen of trekkingen. Dit is gewoon een normaal deel van het proces, sommige mensen zijn er meer ontvankelijk voor dan anderen. Als we die dingen ons niet laten opwinden, zal het proces makkelijker zijn.

De Trillingen van “Zwaar Mentaal” Werk
Val je soms in slaap terwijl je mediteert? In een diepe meditatie of sessie van gebed worden onze bloedsuikers vaak op hogere snelheid geconsumeerd, dat resulteert in gevoelens van vermoeidheid, hoofdpijn of slapeloosheid, of sommige mensen voelen zich “gespannen” , terwijl anderen misschien misselijk worden. Laat alsjeblieft die zij-effecten je niet ontmoedigen en veroorzaken dat je stopt met mediteren, omdat deze praktijk je meer licht in het lichaam brengt! Als we diep mentaal werk doen, brengt het dus meer licht, nieuwe paden in het brein worden gesmeed.

Dit wordt soms genoemd: “Het brein wordt her-bedraad” Nieuwe lichtgolven kunnen in nieuwe richtingen worden afgebroken en kleine laserachtige sneetjes in hersenweefsel maken die de hersenen laten zwellen, wat resulteert in hoofdpijn. Alhoewel het stoffelijke  effect ongemakkelijk is, zou het begrijpen dat er prachtige nieuwe dingen gebeuren deze verzachten. Net als het laten geboren worden van een baby virtueel altijd onprettig is, wat een vreugde beleven we als we ons hogere, meer geëvolueerde wezen laten geboren worden!

Daar het nuttig is om sommige stoffelijke symptomen van transformatie te tolereren, geef ik je de raad om op serieuze stoffelijke problemen natuurlijk wel te letten en om een arts te bezoeken als een conditie blijft doorgaan. Zelfs als een dokter geen onderliggende oorzaak kan vinden van je symptomen, kan zo’n ontdekking troostend zijn en zou ongefundeerde angst oplossen, zodat je niet op negatieve emoties zit, en dus de transformatie van je lichaam tegenhoudt.

Herinnerings Verlies

Van de drie fases die betrokken zijn bij de opslag van herinnering, houdt de eerste sensory memory (zintuigelijke herinnering) in. Deze fase zal alleen zulke dingen als sterke, inslaande visuele beelden inhouden, geuren en smaken. Om deze herinneringen te laten voortduren, moeten ze snel naar de tweede fase van opslag worden over gebracht in de short term memory (korte termijn geheugen)die ook bekend is als de werkende herinnering. Om gegevens  die verhuizen naar de derde fase in de long term memory (lange termijn geheugen) moet herhaaldelijk worden ervaren – studies geven zeven keer of meer aan, of de gegevens moeten intens in onze emotionele zintuigen inslaan.  Bijvoorbeeld kan ik precies bevestigen hoe de intense impact was om mijn Cessna vliegtuig te landen op een snelweg omdat ik geen brandstof mee had, een ongeluk dat zeker stevig zal zijn vastgelegd in mijn lange termijn geheugen! Terwijl dit bijna 40 jaar geleden gebeurde is de herinnering nog zeer levend.

Velen van ons die naar hoger bewustzijn zijn gegaan beleven verlies van korte termijn herinnering. Maar dat verlies is maar tijdelijk. Gelijktijdig verdelen we meer zaken. Bijvoorbeeld vergeten we waar we onze bril lieten of autosleutels of waar we onze auto achterlieten in de parking. Of we vergeten namen van dingen en mensen die we heel goed kennen, maar even later, na het proberen om je die te herinneren, glijden die opeens naar binnen. Wat meer is, sommige acties die we eerder makkelijk uitvoerden in het verleden, daarbij kunnen we misschien veel van onszelf vergen om te herinneren hoe we ze moesten doen. Dit “verspreiding” fenomeen kan zo extreem worden dat we misschien beginnen te denken aan iets, iets doen of over iets praten en dan onze gedachtenstroom verliezen daar midden in!
Als je betrokken bent bij een van die symptomen krijg je waarschijnlijk geen Alzheimer’s ziekte of Dementie, noch beleef je vroeg ingezette seniliteit! Meer dan waarschijnlijk onderga je gewoon de zij-effecten van een evoluerend bewustzijn.

Als je die ervaringen frustrerend vind, geef ik je de raad om ze los te laten. Hoe meer gefrustreerd je bent, hoe meer de blokkade om de herinnering terug te krijgen wordt en komt mogelijk tot op het punt waar we het nooit meer terugkrijgen. Door te begrijpen wat er gebeurt en ons dan ontspannen kunnen we het probleem verminderen. Dit  dient ons ook om het oordeel te vermijden dat er iets verkeerd zit met ons en accepteren dat ons denken zich voorbereidt om op een nieuwe en enorm vergrote wijze te werken. Denk hierover na: Door deze complexe ervaring, konden we het oude proces van herinnering loslaten, dat vastzit aan het verleden, ten gunste van het naar een nieuw proces gaan van gewoon het weten in het hier en nu? Is dit niet een opwindend vooruitzicht?!

Nog een aspect van de zaak van herinneringsverlies zit vast aan de opening van de Sterrenzaak entiteiten (waarover gesproken werd in de introductie van deze boodschap) In het proces van ontwaken, begint kennis, die ook herinneringsscholen worden genoemd, uit levens expressies in hoger ontwikkelde beschavingen of sterrenstelsels, in onze hersencellen te penetreren. Gewoonlijk is dit een geleidelijk proces, maar het kan niettemin tijdelijk herinneringsverlies, mentale verwarring, en zelfs desoriëntatie veroorzaken. Maar wees niet verrast als je op een dag opeens je bewust wordt van nieuwe kennis die je geleerd hebt uit bronnen van buitenaf. Het zal lijken alsof je dat altijd al hebt geweten en je realiseert je  mischien niet dat het nieuw is voor je bewustzijn.

Het is noodzakelijk om op te merken:  Als je niet de meeste effecten van transformatie beleeft die hierin zijn beschreven, houdt dat niet in dat je niet evolueert.  Niet alles is toepasselijk om hetzelfde te zijn voor alle mensen of in hetzelfde tijdsframe. Alhoewel je misschien je bewustzijn verbreedt  kun je misschien maar een paar van die condities hebben ervaren tot nu toe, of ze werden zo licht dat ze niet te merken waren. Of je kan veel ervan langs de weg hebben ervaren. Wat je nu beleeft of zal beleven wordt bepaald door wat je geneigdheden zijn, gegeven de genetische erfenis die je in je DNA bezit. Ieder van ons zal onze eigen effecten beleven als de tijd juist is.

Onze Zintuigelijke Hersenen

Het wordt niet normaal geweten dat we een zintuigelijk brein hebben met veel zenuw einden in het solar plexus gebied. Dit is de plek van ons voelend centrum. Heb je gemerkt hoe je emoties voelen in dit deel van je lichaam die soms worden genoemd als je “gut feeling” (onderbuik gevoelens)? Om door te gaan met evolueren, moeten we de solar plexus openen of in sommige gevallen her-openen. Een her-opening kan nodig zijn omdat zo veel mensen dit gebied hebben gesloten als een beschermende maatregel in een poging om “opnieuw” gewond te raken.  Evolueren betekent het  risico lopen om onze gevoelens te openen en om je er volledig bewust van te worden. Dit heeft een bereidwilligheid nodig om onze muren naar beneden te laten en om de inname en uitstroom van meer liefde te laten gebeuren.

Ons zintuigelijke denken verbindt alle gebieden van ons lichaam. Door dit solarplexus centrum hebben we het vermogen om onze DNA te veranderen, die moet worden veranderd als we onze lichamen laten evolueren naar een hogere, ziekte-vrij niveau. Als we niet direct omgaan met onze emotionele gevoelens, stapelen we ze op in onze lagere ruggemerg en in de omgevende organen, en die veroorzaken daar (tussen andere dingen) lagere rugpijn. En als we onze gevoelens afsluiten, snijden we ook af of verminderen we ook de levenskracht naar dit gebied van het lichaam, en vergroten daarmee onze stoffelijke problemen. Maar als we onze gevoelens openen en we die vrijelijk beleven, laten we veel van die opgehoopte energie los en zullen we opluchting krijgen van de lagere rugpijn en dat in de naaste organen.

Het Hart

Nog een fenomeen dat kan gebeuren is het flutteren/fladderen in het hart, of een gevoel dat het vreemde dingen doet. Ons is geleerd dat het hart gewoon een pomp is, maar meer waarschijnlijk kan het worden beschreven als een elektromagnetisch orgaan dat bloed weer oplaadt, de polariteit waarvan het bloed op een pomp manier wordt uitgestoten. (De meeste artsen zullen hier niet mee instemmen, omdat zij het lichaam vanuit een strikt stoffelijk perspectief zien.) In feite werkt de levenskracht of spirit van ons wezen, door het hartcentrum, wat ook het hartchakra wordt genoemd. Vanachter een holte achter het hartsorgaan, komt een elektromagnetische puls van energie en handelt als een pacemaker. Terwijl we beginnen ons bewustzijn te evolueren en spirit, liefde en blijdschap uitnodigen, openen wij dit chakra, dat het licht laat binnenkomen en de puls energie geeft met een hogere trillingsgraad. Op zijn beurt wordt het hart beïnvloed om sneller dan normaal te kloppen. Maar diens natuurlijke slag wordt nog gehandhaafd, en veroorzaakt een sensatie van fladderen of om “vreemde dingen” te doen. Waarschijnlijk op ongeregelde tijden – dit is niet gerelateerd aan specifieke activiteit of een emotionele status, kan dit een kortademigheid veroorzaken of ongemak en kan zelfs pijnlijk zijn. Als we hierop met angst reageren, kunnen we die vertalen als een hartaanval beleven. Maar het je ontspannen in plaats van je in te spannen zal resulteren in een sneller afzwakken van de onregelmatigheid en terugkeren naar normaal. Als ontspanning faalt om dit antwoord te creëren ontken dan niet de mogelijkheid van een serieus hartprobleem en handel overeenkomstig.

In het proces van het loslaten van onze vorige zaken --- of wat sommigen hartelijk noemen onze “afval”  is er soms een giftig loslaten van zuur in het lichaam verwant aan een lichte vergiftiging. Het lichaam heft dit zuur op door mucus/slijm te scheppen, dat we ervaren als een kou, koorts of lagere ingewanden zaken. Sommigen kunnen symptomen beleven van een ontstoken galblaas, terwijl sommigen pijn voelen in de seksuele organen of nieren.

Zo moeilijk als het kan zijn, ik moet herhalen:  Houd van je lichaam in deze tijd. Het in de war raken of afkeer krijgen van wat we denken dat ons lichaam ons aandoet zal compliceren waar het doorheen moet gaan. De keuze is aan ons als we  de reactie die we hebben, dus de transitie verkorten naar uren of dagen of die nog verlengen naar maanden of zelfs jaren. Deze boodschap herhaalt zijn punt vele keren door zijn persoonlijke betekenis voor iedere lezer. In het kort om het nieuwe lichaam te scheppen moeten we het oude kwijt raken. We doen dit door de oude, verouderde cellen beetje bij beetje te vervangen door nieuwe cellen van het nieuwe patroon. Dit wordt gedaan overeenkomstig een meer geëvolueerd denken, die een grotere uitdrukking van liefde beoefent. Zie je,  liefde is de sleutel!

Door te begrijpen hoe ons evoluerend bewustzijn uiteindelijk en positief invloed heeft op ons lichaam, zullen we geduldiger zijn met het proces dat het moet ondergaan.  Gelukkig kunnen we stoppen met voelen dat we uiteen vallen!

Andere Stoffelijke Manifestaties

Gebeurtenissen in iemands leven die emoties triggeren of loslaten van opgeslagen, emotioneel opgeladen herinneringen, produceren op hun beurt een toename van zuur in het lichaam. De effecten van overproductie van zuren zijn wrang/scherp en kunnen een variëteit van stoffelijke zaken veroorzaken. Afhankelijk van de emotie die werd gevoeld, is er een corresponderend lichaams orgaan dat zal worden beïnvloed, [(bijv. Boosheid voor de lever en galblaas, vrees voor de nieren, verdriet voor het hart, jeugdzaken voor de pancreas)]. Met het volume van zuren die worden losgelaten, kan het normale verwijderingsstelsel worden overweldigd. Sommige surplus/overdaad kan door de huid worden losgelaten, en veroorzaken een uitbraak, huiduitslag, acne of andere huid aandoeningen. Zoals met lichaamsveranderingen in de adolescentie die door de puberteit worden getriggerd, worden gelijkaardige symptomen  beleefd in het heden.  Bij gelegenheid kunnen vrouwen zelfs lichte menstruaties beleven, zelfs als ze dat in jaren niet gehad hebben.

Welke zenuwen worden aangezet of emoties er worden getriggerd, er zal een corresponderend orgaan in het lichaam zijn dat er op reageert. Andere symptomen die we kunnen ervaren inclusief darm zaken, blaaspijn, nier infectie en urinezaken. Ondanks de specifieke symptomen die men kan beleven, is dezelfde raad van toepassing om de intensheid en de duur te verzachten: begrijp dat ze gewoon deel zijn van het transformatie proces van het lichaam en weet dat ze tijdelijk zijn. Aan de andere kant, als een gezondheidstoestand je echt bezorgd maakt, met het risico dat het overvloedig klinkt, krijg je de raad om medisch advies of behandeling te vragen. Een fout begaan aan de kant van voorzichtigheid en vermijden te denken dat je zelf fout bent om geen gezondheidsmedewerker te bezoeken. Deze actie ondernemen kan je proces vergemakkelijken.

Slaap Patronen

Het is waarschijnlijk dat onze slaap patronen veranderingen zullen ondergaan tijdens onze transformatie en ze kunnen zelfs permanent veranderen. Omdat onze lichamen sensitief voor licht zijn aan de binnenkant maar ook aan de buitenkant, reageren ze op de instroom van licht dat inherent is aan de lichaamstransformatie. Traditioneel, als het licht natuurlijk verzwakt in de nacht, zal het innerlijke programma van het lichaam antwoorden door in slaap te vallen. Maar ook zullen we, met de cyclus van dag en nacht psychologisch geprogrammeerd zijn om te denken dat we op specifieke tijden zouden moeten slapen – en zeker in de nacht.
Daarom als we intern innerlijk licht creëren door de toename van liefde en blijdschap in ons leven, wordt ons innerlijke klok uit harmonie gegooid.  We kunnen zo gespannen worden dat we urenlang niet kunnen slapen. Dit is noodzakelijk geen slapeloosheid. Maar als we geloven dat dit het wel is en met ongerustheid reageren op dat we deze “conditie”  hebben, kunnen we uiteindelijk een feitelijk geval induceren van slapeloosheid. Opnieuw, begrijpen wat er gebeurt zal je zorgen verminderen. De sleutel dan om het gewone geloof te veranderen dat we een bepaalde hoeveelheid slaap moeten hebben op specifieke tijden van de dag of er voor moeten betalen in termen van latere vermoeidheid.

We kunnen feitelijk ons voordeel doen met het veranderen van de slaap cyclus. In de slaaptijd kunnen we bijvoorbeeld met onze “extra “ tijd pret hebben, door creatieve dingen te doen of door genoegen te beleven met diepe meditaties. Als we gewoon de veranderingen in ons slaap patroon toestaan en gevoelens vermijden van frustratie, kunnen we ons makkelijker aanpassen aan de cyclus van verandering. Opnieuw: het is noodzakelijk om de verwachting te laten vallen dat we ons vermoeid voelen als we ons oude patroon van slaap niet handhaven.

Eet Patronen
Onze zin om te eten (appetiet) en de keuze van voedsel kunnen ook veranderen omdat we een geheel nieuw wezen bouwen of herbouwen. Het is voorzichtig om naar het lichaam te luisteren en om je aan te passen aan wat het ons zegt. We kunnen beginnen om naar voedsel te verlangen waar we in het verleden nooit naar hebben verlangd. En we kunnen beginnen om van voedsel  niet meer te houden waar we jaren van hebben genoten. Zelfs als we er een praktijk van hebben gemaakt om gezond voedsel te eten kunnen we misschien vinden dat we verlangen naar junk voedsel, gewoon omdat ze iets bevat dat ons lichaam echt nodig heeft. Het eten of niet eten van bepaald voedsel combinaties kan ook deel zijn van een veranderend dieet. Zoals met veranderende slaap patronen, kunnen we ook ontdekken dat ons lichaam  nieuwe cyclische eet veranderingen dicteert – bijvoorbeeld,  het niet willen eten van drie dagelijkse malen dezelfde dag op dezelfde tijd. De meesten van ons kunnen met veel minder toe dan we de gewoonte van eten hebben, en verminderde hoeveelheden zullen waarschijnlijk gezonder voor ons zijn.

Welke veranderingen we ook adopteren, iedereen zal anders gebaseerd zijn door individuele neigingen in onze genetische structuur. Opnieuw, ongewone veranderingen zijn gewoon deel van het proces en het er onszelf aan laten denken dat veranderingen normaal zijn en dat het aanvaardbaar is om oud denken los te laten, zal een gesmeerde transite bevorderen. Onze lichamen weten hoe ze zichzelf moeten helen; we hoeven dat alleen maar toe te staan. Een boodschap van een van onze sterrenbroeders zei: “In onze toekomst zullen we leren dat bepaalde combinaties van voedsel een veel groter niveau van energie voor ons lichaam zullen verzorgen.” En net als Nitraat zuur en Glycerine in zichzelf niet krachtig zijn, als die worden samengevoegd schept dit Nitroglycerine, een krachtig explosief.

SUMMARY   Beknopte Samenvatting

Als we in bewustzijn evolueren en in onze spiritualiteit, zal het lichaam volgen. Als we in de war raken met het lichaam of dit te hard opdrijven, zal het alleen maar het proces van onvermijdelijke verandering prolongeren. Het evolutionaire proces roept om het vrijlaten van opgeslagen negativiteit in ons DNA, die moeten mentaal en stoffelijk worden losgelaten. 
Langs het pad zullen er zeker ongemakken zijn, zoals de karakteristieken zijn van bijna ieder geboorteproces. Terwijl we het proces begrijpen zal dat het bevorderen en helpen om symptomen te tolereren. Als er een slepende twijfel of angst is, is het wijs om je medisch te laten checken.

De sleutel zal altijd zijn om van het lichaam te houden in welke staat het ook is – sterk of zwak, met kwalen of gezond. Het zich op haar eigen tempo laten evoluren is verstandig. Emotioneel in de war raken als ongemakken gebeuren kan het transformatieproces prolongeren. Het proces begrijpen en geduld hebben zijn sleutels om ongemakken te dempen. Laten we vertrouwen houden en weten dat waar we naar toe gaan veel meer schitterend is dan we in deze tijd kunnen bedenken. Net zo wonderbaarlijk is de transformatie van een rups naar een vlinder, weet dat we mensen zijn op een veel grotere missie!

Heb een geweldige transitie naar een hogere laag van zijn.
Ron Radhoff  Writer/author, artist, lecturer, and Certified Hypnotherapist
Opmerking: Dit document werd samengesteld uit een combinatie van onderzoek, intuïeve boodschappen en persoonlijke ervaringen.


No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview