fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Sunday, March 26, 2017

Svenska -- kontraktet och Planetuppstigningen


Stjärnfrökontraktet och Planetuppstigningen
Mars 2017

Originaltext: www.Zingdad.com

 Mina kära vänner
 Jag är Adamu från den Monadiska Enheten inom Plejadernas civilisation som återigen talar genom min skrivare, Zingdad.

Idag vill jag tala direkt till Planeten Jordens Stjärnfrön (Starseeds). Men även om du inte tror att det är möjligt att även du är ett Stjärnfrö, så inbjuder jag dig att ändå läsa den här utgåvan. Jag tror att vem som helst med ett öppet sinne hittar värde i den!

Därför, mina kära Stjärnfrön, har jag så mycket att dela med mig till er i den här uppdateringen. Så mycket att beröra innan jag uppnår min sista punkt. Och den sista punkten är en inbjudan till er att komma ihåg vem ni verkligen är så att ni kan kliva in er gudomliga skaparkraft. Så att ni kan göra det som ni hade för avsikt innan ni föddes in i denna er nuvarande inkarnation och så att ni kan delta i skapandet av en ny gyllene tidsålder för mänskligheten.

Så det finns mycket att säga. Det bästa sättet att börja är att berätta om det kontrakt som alla Stjärnfrön undertecknade innan de kom till Jorden. All den här informationen syftar till att trigga igång dina djupa minnen från en plats långt borta och från en tid för många livstider sedan. Om vem du var. Om det mod och den självuppoffring som drev dig till att välja det du gjorde. Och om det du åtagit dig, hur du tänkt agera, hur du skulle hjälpa, hur du skulle läka dig själv, hur du skulle komma ihåg ... och hur du skulle läka andra, allt som du åtagit dig.

Stjärnfrö-Kontraktet
Det finns sex komponenter i Stjärnfrö-kontraktet vilka du som Stjärnfrö behöver påminnas om. Dessa brukar benämnas Inbjudan, Splittringen, Reparationen, Ge Gåvor, Återvändandet och Upplösningen. Jag ska tala om de här komponenterna, en efter en.

Inbjudan
Som varande ett Stjårnfrö blev du först medveten inom en matris, inom en planetarisk civilisation någon annanstans i den här galaxen, som på Plejaderna till exempel. Efter att ditt medvetande vaknat i denna avlägsna värld utvecklades du andligt, och succesivt höjde du ditt medvetandes täthet under många inkarnationer på din hemplanet. Vid någon punkt var du att betraktas som en avancerad själ, redo att examineras från ytterligare inkarnation inom din hemplanet till nästa högre medvetandetäthet. Du erbjöds då ett alternativ, en inbjudan, en möjlighet att ge tillbaka till Livet, en gåva i proportion med allt det du fått under alla dina livstider. Detta är en ceremoni och erbjudande till alla dem som utvecklas längs vägen Att Tjäna Andra (ATA). Allt du har fått ta emot ger du tillbaka, åtminstone lika mycket som du har fått.

Det finns många, många sätt att ge tillbaka vid denna tidpunkt. Ett av sätten är att åta sig ett Stjårnfrökontrakt: att gå med på att lämna bekvämligheten och säkerheten inom din själsfamilj och ditt andliga hem och ge sig ut och inkarnera bland en grupp helt annorlunda din egen. På så sätt förbinder du dig att först sänka ditt medvetande till den civilisationens vibrationsfrekvens som du kommer att besöka. Trots allt kan du inte födas bland dem om du inte tillhör deras täthet. Och sedan samtycker du till att vakna, att låta dig själv återvända, medan du vistas bland dem, till ditt tidigare medvetandetillstånd. Och detta är kärnan i ett Stjärnfrökontrakt: att du ska läka dig själv till ditt tidigare medvetandetillstånd medan du finns på den där främmande planeten och medan du lever bland denna främmande kultur. Kanske kommer du inte nu att intuitivt förstå vilken stor gåva du därmed ger. Men du förstår, eftersom alla är Ett, det du gör och ger dig själv, ger du också till den andre. Och om du gör detta självläkande arbete på en planet, gör du samma helande väg som du har gått tillgänglig för andra på planeten. Du behöver inte ens säga ett ord om det till någon enda annan person. Bara genom att hela dig själv medan du vistas inom deras planet-medvetandefält är i sig en magnifik gåva till deras civilisation.

Naturligtvis är det så att du är en kärleksfull, snäll, godhjärtad varelse till din natur. Om du finner något som är värt att dela med sig till andra, kommer du att försöka dela med dig. Om du kan vara till hjälp, kommer du att göra det. Om du kan betjäna, kommer du att göra det. Om du kan undervisa, kommer du att göra det. Om du kan erbjuda healing, kommer du att göra det. Sådan är din grundläggande natur, som har utvecklats till en hög nivå inom ett ATA samhälle. Så du kommer inte bara att läka dig själv på den där främmande planeten, du kommer nästan säkert även att finna dig själv som någon sorts givare av gåvor, allteftersom du gör det.

Stjärnfrön är en djup välsignelse vart de än går.

Och när du har avslutat din process att komma tillbaka till din tidigare medvetandenivå och dina inkarnationer på den planeten kommer till sitt slut, så kan du gå tillbaka till din hemma- själsgrupp, och få en triumfartad och glädjerik återförening med dem på den högre medvetandenivå som du nu vistas på.

Och så var det, du fick ta emot en inbjudan. Du levde bland din själsfamilj på din hemmaplanet. Du hade uppnått en höjdpunkt i din andliga utveckling. Du var redo att gå vidare till nästa fas på din själs resa. Och medan du tänkte på ditt Storslagna Tjänande, blev du kontaktad av en Återvändande Mästare. Jag ska berätta mer om dem om en liten stund. Men ett högt vördat väsen med stor visdom och utveckling närmade sig dig för att låta dig veta att du hade valts ut. Om du var villig. Du har befunnits vara av det temperament och på den utvecklingsnivå som gör dig lämplig att anta utmaningen och ett Stjärnfrös alla vedermödor på en av alla planeter under utveckling i den här galaxen.

Efter att du samtyckt till detta ädla åtagande, började en noggrann utbildnings- och förberedelseprocess. Man berättade för dig om de olika planeter i galaxen som är i behov av Stjärnfrön. Planeter vars planetära råd hade lagt ut en önskan om kontrakt. Och då valde du destinationen för din Storslagna Tjänst!

 Jorden är, i nuläget, en destination som verkligen står i fokus. Det är den enskilt största destinationen för Stjärnfrön från Plejaderna. Det finns ett antal skäl till detta. En är nära familjeband mellan Plejaderna och jordmänniskor. En annan är det stora behovet på jorden i innevarande tid. Vi har också det faktum att här finns en hög grad av svårighet och utmaning. Jorden är i själva verket den plats som anses vara den allra hårdaste tilldelningen av alla. Och Plejaderna är av naturen modiga, vissa skulle säga dumdristiga. Vi är ständigt beredda att ta på oss de mest utmanande uppdragen. Men mest av allt är vi här i stort antal på grund av att det är av avgörande betydelse för hela galaxen att jordens befolkning lyckas med den uppstigningsprocess som man försöker här. En uppstigningsprocess av den här digniteten har aldrig gjorts tidigare. Och om den lyckas kommer den oåterkalleligen att ändra de galaktiska relationerna. Den kommer att en gång för alla avsluta de interplanetariska krig som har rasat sedan tidernas begynnelse.

Anledningen till att Jorden är så väldigt viktig är komplex, men jag kommer att förklara det så enkelt jag kan om ett ögonblick. Just nu vill jag att du ska förstå att detta är en verkligt viktig uppgift som bokstavligen har galaktisk betydelse! Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt som du kan ge service på än med ett Stjärnfrö-kontrakt på planeten Jorden vid denna tidpunkt.

Så många, många från Plejaderna finns här just nu  och ger sin stora gåva.

Innan Stjärnfröet kom hit har arbetsledaren tillbringat en längre tid under ledning av de ovan nämnda Återvändande Mästarna. Dessa är varelser som redan har avslutat sitt Stjärnfrökontrakt, höjt sitt medvetande på sin destinationsort och återvänt för att lära ut det de vet. Du är väl förberedd, tränad och undervisad av de mest respekterade av alla återvändande Mästare: de som återvänt från sin tjänst på Jorden. De har berättat för dig vad du har att vänta. De har inpräntat i dig de stora svårigheter som väntar dig i det här företaget. Risken att gå vilse i den där verkligheten under många liv. Chocken av att förlora den harmoniska plejadkulturen i utbyte mot den irriterade och aggressiva jordiska kulturen. Det psykiska bullret på Jorden som kan driva dig till vansinnets rand och avaktivera dina inneboende andliga förmågor. Utmaningen att veta att du är "annorlunda" än jordmänniskorna runt omkring dig, men utan att veta varför och inte komma ihåg ditt uppdrag. Isoleringens smärta som de flesta av er upplever som ett resultat av att "ensam" inkarnera bland ett hav av främlingar. Smärtan av att alltid bli betraktad som udda, konstig och även galen för att du helt enkelt talar och agerar på ett sätt som är riktigt, bra och sant för dig.

Allt detta och mycket mer har du informerats om i din förberedande genomgång. Och du har också fått berättat om jordens otroliga underverk. Den naturliga skönheten och en mångfald som saknar motstycke, till exempel.

Och vederbörligen beredd har du som kontrakterat Stjärnfrö gett dig iväg för att påbörja ditt Storslagna Tjänande.

Splittringen
Den svåraste delen i uppfyllandet av ett Stjärnfrökontrakt kommer först. För att sänka din andliga vibration från den höga 4:e, den 5:e eller kanske till och med 6:e densiteten där du vistades innan ditt kontrakts inledning, till den låga 3:e densiteten där du ska utföra din tjänst på Jorden, måste du först gå igenom en process som kallas Splittringen.

Graden av varje Stjärnfrös splittring är överenskommen i förväg av Stjärnfröet tillsammans med sina andliga guider och återvändande Mästare på plats för att ge råd. I princip behöver man ha två erfarenheter. Den ena erfarenheten är att vara offer och den andra är att vara förövare. Men dessa erfarenheter behöver vara tillräckligt chockerande för vårt Stjärnfrö så att de orsakar splittring av tron på sin egen godhet och tron på andras godhet. I huvudsak är Stjärnfröets tro på sin egen inneboende gudomlighet och alla andras inneboende gudomlighet det som splittras. Att upphöra att se sig själv som en del av den eviga Enheten och istället se sig själv enbart som ett rent objekt i skapelsen är splittringens slutmål. Och kopplat till detta, naturligtvis, att tro att alla runt omkring dig är lika dana, att alla bara är dödliga, förlorade, maktlösa små skapelser.

Utan den här splittringen kan du inte sänka ditt medvetande till den 3: e densitetens djupa dualitet – till jordens vibrationsfrekvens. Och om du inte sänker frekvensen kan du inte födas på jorden som en av dem: som en jordmänniska. Och därför gick du med på detta. Du gick med på och skrev in splittring i ditt kontrakt.

Att säga att dessa erfarenheter är traumatiska är bara förnamnet. Men det är det enda sättet att täcka över med ett lager av misstro och koppla bort själens djupa insikt som finns i Stjärnfröets hjärta, insikten att allt är kärlek, att allt är ett, att alla bär en gnista av det gudomliga inom sig. Så erfarenheten måste till sin natur vara traumatiskt. Att bli brutalt behandlade av andra. Våldtagen, torterad, misshandlad. Bränd på bål som häxa. Att utsättas för upprepade övergrepp som soldat - eller som civil fångad i ett krig. Begravas levande. Utstött från din stam för att ensam svälta i vildmarken. Den här typen av erfarenheter som offer är den första delen av att krossas, att splittras. En del som gör det möjligt för Stjärnfröet att tro att andra är onda, ondskefulla, inte att lita på, inte värda att älska.

Och sedan, när tilltron till andra är bruten, kommer Stjärnfröet att vara villigt att försvara sig mot den andra. Att brusa upp i självförsvar mot den andra. Och så, vanligtvis i en separat livstid, befinner sig Stjärnfröna i en situation där de begår övergrepp och grymheter mot andra. Riktar sina naturliga gåvor och krafter mot andra, utser andra i omgivningen till sina offer. Att vilseleda andra för sitt eget egos tillfredsställelse. Skapar kaos och förödelse. Orsakar skada. Och anländer till slutet i den här livstiden med tillräckliga bevis för och tro på att de själva är onda och inte värda kärlek.

Och så är splittringen genomförd. Det kan ta så lite som en livstid eller två, men oftast några fler. Men poängen är att Stjärnfröna efter detta finner sig besitta samma dualistiska medvetande som alla andra som lever i den 3: e densitet på Jorden. Då är de redo för nästa fas.

Reparationen
Vid något tillfälle, när de är redo att höra det, känner varje Stjärnfrö en kallelse i sitt hjärta, en kallelse att komma ihåg. En kallelse att nå bortom splittringens trauman mot en transcendent medvetenhet som ger läkning. Sanningen om allas och allts Enhet. Sanningen om sitt folks djupt rotade gamla läror. Sin hemplanets vibration. Dessa saker, tillsammans med kontrakterade maningar och påminnelser (som den här förmedlingen, naturligtvis!) hjälper Stjärnfröna att aktivt engagera sig i sin egen läkning.

Och så börjar reparationen. Det är ett långsamt och tålmodigt arbete. Det finns inga genvägar och inga snabba lösningar. Men jag påstår att kärnan i själva processen är kärleken till sig själv. En egenkärlek som gör det möjligt för Stjärnfröet att återigen hitta anslutningen till sitt hjärta. Att nå bortom det skadade skiktet som tillfogats under splittringen till sitt djupaste, äldsta vetande.

Jag gör den här processen en djup otjänst om jag låtsas att detta inte är både komplicerat och svårt. Att hela sig själv på en plats med sådan påträngande och förfärlig förvirring som inom den dualistiska sub-verkligheten är långt ifrån enkelt. Att hitta kontakten med ditt hjärta på en plats med sådant psykisk buller är en gigantisk uppgift.

Men inget Stjärnfrö blev någonsin utlovad att det skulle vara lätt. Tvärtom. Det är en utmaning värdig den modigaste av själar. Och även de modigaste testas till sin yttersta gräns. Även den visaste och mest andligt anslutna kan gå vilse på denna plats. Ibland vandrar de i tiotals, hundratals, ja till och med tusentals livstider i ett tillstånd av djup minnesförlust och andlig nöd innan de kan få hjälp att komma ihåg. Det händer. Men hursomhelst, alla de som härdar ut vaknar till slut och helar sig själv tillbaka till sin tidigare vibrationsnivå och återvänder hem.

Gåvan Att Ge
Innan vi kan tala om återvändandet måste jag först behandla Gåvan Att Ge.

Du ser, att läka sig själv är i sig redan en underbar gåva. När du gör det arbetar du fram en väg i medvetandet som sedan blir lättare att följa för andra. Genom att läka sig själv läker du andra utan att ens försöka. Och, som tidigare nämnts, de flesta av er kommer som standard att även erbjuda en mängd underbara och kärleksfulla gåvor till dem som vistas i er verklighet helt enkelt för sådana är ni som människor.

Och det är så att när du läkt och är redo att återvända är det lätt att hävda att du redan har gett din största gåva till jorden och dess invånare. Men för många av er är inte detta nog. Många av er kommer att gå över tröskeln, passera ut ur det livet och sedan, strax därpå, finna att ni är besvikna på er själva. Många av er kommer att säga något i stil med: "Oh nej, det var något verkligen viktigt jag ville göra när jag fortfarande var vid liv på jorden. Jag kunde ha gjort det. Jag var där. Jag hade allt jag behövde för att göra det ... men jag gjorde det inte. "

Många av er kommer att känna detta tillräckligt starkt för att be om att återvända, att återvända i inkarnation. Vissa kommer att återvända till samma inkarnation, andra börjar en ny inkarnation och ytterligare andra kommer att ha någon alternativ erfarenhet som att vara en "walk-in" till exempel.

Men jag går inte in på sådana detaljer, även om många av er tycker att de är intressanta. Poängen är att jag bjuder in dig att redan nu bli varse problemet, så att du kan tänka igenom det nu. När du höjer din medvetenhet och läker dig själv, ge då lite tid, då och då, till tanken: Vad skulle du mest älska gatt göra för den här världen ... vilket budskap har du att leverera till den här världen ... vilken gåva kan du lämna efter dig   som lämnar dig nöjd och färdig när du går härifrån?

När reparationen och överlämnandet av gåvan är avklarad börjar återvändandet...
Återvändandet
Vid återvändandet står dörrarna till galaxen (och där bortom) vidöppna för dig. Efter att framgångsrikt ha återvänt från ett Stjärnfrökontrakt, särskilt efter ett svårt kontrakt djupt in i glömskans densitet såsom på Jorden, har du oändliga möjligheter att välja vart du vill gå härnäst.

Du har utan tvekan hört talas om de Uppstigna Mästarna? Nå, du kommer att ingå i deras led! Och som sådan anses du vara en användbar och önskvärd medskapare på någon av ett brett spektrum platser inom galaxen, och där utföra någon av ett brett spektrum roller. Av dessa är bara en att spela rollen som den Återvändande Mästaren som är tillbaka på sin hemplanet och ger undervisning, rådgivning och ledning till nästa generation kandiderande Stjärnfrön.

Många Uppstigna Masters väljer att fortsätta medverka inom sina respektive adopterade planetkulturer ... i detta fall att välja att förbli aktiva som guider och lärare för själar inkarnerade här på Jorden.

Men med tanke på vad det återvändande Stjärnfröet har gått igenom, med tanke på den djupa självkännedomen, den djupa medkänslan och visdomen som de per definition har uppnått, är de fria att utforska otaliga alternativa val. Vissa gillar att ta ett sabbatsår under vilket de helt enkelt reser runt i galaxen som ett Stjärnfrö Emeritus i största allmänhet. Besöker bebodda planeter enligt vad deras hjärta kallar dem att göra. Ger av sina gåvor och visdom varhelst de blir kallade. Och sedan, vanligtvis, hittar de en situation som passar deras särskilda intresse och förmåga ... en plats att kalla sitt hem inför nästa steg i sin utveckling på resan till Enhet.
Upplösningen
Men inte varje enskilt Stjärnfrö fullföljer sitt kontrakt. De flesta gör det. Men det finns alltid ett antal som, av olika skäl, inte gör det.
Så mycket som varje Stjärnfrö tränas och förbereds innan sitt uppdrag, tror jag ändå inte att ett enda Stjärnfrö någonsin har slutfört sitt uppdrag utan att många gånger ropa efter hjälp. "Jag visste inte hur svårt det skulle bli!" Det är helt enkelt så att ingen mängd förberedande coaching helt kan förbereda en själ för den chock det är och det rigida i att, för det första, splittras och sedan de långa livstiderna i djup isolering som kommer från att vara bland dem som inte är din egen själsfamilj.

Av den anledningen är det inte mer än rättvist att Stjärnfröerna måste kunna avbryta sitt avtal. Det måste vara möjligt för Stjärnfröet att säga: "Det här är för mycket, jag kan inte genomföra detta!" Jo då, det finns utvägar i en sådan situation.

I livskartan över varje Stjärnfrös inkarnation finns ett antal utvägar inkonstruerade. Den här frågan behandlas ganska detaljerat av min kollega, Master 8, en varelse som vakar över alla själskontrakt i den här verkligheten. Han talar om detta, också han genom Zingdad, i Bok 1 av Ascension-förmedlingarna.

[ Zingdad: Obs! Du uppmanas att ladda ner boken gratis från min hemsida. Adamu hänvisar här till underrubriken "Att Förstå Döden" i kapitel 8 i Bok 1 av Ascension-förmedlingarna.]

Även om jag råder er att läsa detta material för att få en bättre förståelse, så för stunden är det jag erbjuder er den enkla insikten att varje liv innehåller förplanerade tillfällen då ni kan avlägsnas från ert livsflöde, där ni flyttas till att stå inför era mästare och guider, bli påmind om vad du lovat och skrivit under , påminns om vikten av det du gör, och sedan bli ombedd att bekräfta att du vill fortsätta ditt uppdrag.

Om du går med på att fortsätta kommer du att återknytas till din livslinje vid lämplig tidpunkt, kanske någon gång före den punkt då du avlägsnades från ditt livsflöde, och den här gången passerar du händelsen där du avlägsnades utan att något händer. Detta innebär att du inte kommer att ha något minne av avlägsnandet. Du kommer att fortsätta ditt uppdrag utan inblandning.

Om du har en avvikande mening och väljer att avbryta ditt Stjärnfrökontrakt träder utvägen helt i funktion. Den inkarnationen avslutas. För dem som kände dig i det livet verkar det som om du dog. Kanske i någon typ av olycka eller något hälsotrauma. Du får sedan en mild och kärleksfull ”debriefing”, utfrågning, och återvänder till att inkarnera bland ditt eget folk i ditt eget stjärnsystem, så att du kan återfå din inre balans och andliga utveckling.

Detta ses inte som något fel och det ligger ingen skam i att utnyttja en utgångshändelse. Mycket bra har ändå åstadkommits av detta Stjärnfrö före avslutandet.

För att undvika förvirring vill jag bara tala om att ingen utgångshändelse någonsin planeras som ett självmord. Jag dömer inte självmord. Men självmord orsakar massivt trauma för nära och kära som lämnas bakom. Av den anledningen planeras inte utgångshändelser på det sättet. Var snäll och läs det ovan nämnda avsnittet i Zingdad´s bok om du behöver ytterligare förståelse för detta mycket känsliga ämne.

Specialfallet
Då har jag just beskrivit för er hur ett Sjärnfrökontrakt ser ut. Det jag beskrivit är i stora drag vad som återfinns inom alla Stjärnfrökontrakt, oavsett varifrån den det berör härstammar. Aldebaran, Arcturus, Plejaderna, Sirius ... dessa och många andra stjärnsystem skickar regelbundet ut Stjärnfrön i galaxen för att utföra sitt fina arbete. Och Stjärnfrön har under åren inkarnerat på ett stort antal andra planeter. Jorden är bara en av många destinationer som har betjänats. Och på jorden är er nuvarande civilisation den senaste i raden att vara engagerad i sin egen medvetande-uppstigning och får därför motta en kontingent av Stjärnfrön.

Så framför allt önskar jag att ni förstår att detta är en gammal och utbredd praxis. Vidare önskar jag att ni förstår att vad som nu sker på Jorden också är helt unikt, mycket speciellt och helt avgörande för välfärden och utvecklingen av medvetandet inom hela galaxen. Detta kommer jag att gå djupare in på i min nästa förmedling.
Nästa
I min nästa uppdatering kommer jag att tala om det unika med situationen på planeten Jorden. Jag kommer att berätta hur jordens uppstigning är helt unik och skiljer sig från alla andra. Och jag kommer att berätta varför en framgångsrik uppstigning är helt avgörande för välbefinnandet i hela galaxen. Det är allt igenom en mycket intressant historia!

Men det får vänta till nästa gång. Till dess och om du vill läsa tidigare utgåvor i den här serien är du inbjuden att göra så på www.zingdad.com/adamu   och om du vill bli uppdaterad när jag släpper en ny förmedling via Zingdad kan du registrera dig för vårt nyhetsbrev på     www.zingdad.com/newsletter

Och med detta och till nästa gång önskar jag dig ett mycket förtjust farväl.

Jag är Adamu från den Monadiska Enheten inom Plejadernas civilisation och jag har talat till er, som alltid, genom Zingdad.

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview