fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Wednesday, November 11, 2015

Svenska -- SaLuSa 08 November 2015 by Phil LightBodyIdag har era rättigheter och friheter dränkts av de få som är intresserade av det, men detta kommer att ändras på under den kommande tiden. Människor och händelser anordnas så att de kommer att återställa er frihet, och detta kommer att lägga grunden i det arbete som leder till er Uppstigning.

Vi kan böja tid och rymd för att vara med er mycket snabbt. Men endast när det är säkert att göra det. De Mörkas hantlangare skulle reagera på detta och vidta åtgärder emot oss, utan någon hänsyn till konsekvenserna, för de kan inte agera på annat sätt. Så vi vill uppmärksamma er alla att bli medvetna om det som sker och varför, mer detaljer och uppdateringar kommer att lämnas inom den närmaste tiden.


Många ljusarbetare har blivit apatiska, även när positiva händelser inträffar, och avslöjandet blir mer och mer troligt för varje dag som går. Finn tröst i att veta att när vibrationerna stiger kommer ni att ha en mer öppen kontakt med oss igen, såsom i det förflutna. Allt har lagts ut och planerats i förväg, så saker och ting händer enligt planen. Händelser faller på plats då alla på ett naturligt sätt försöker hitta den lämpliga vibrationsnivån för sin andliga tillväxt. Andligt inriktade människor har påverkats speciellt på de nya energier som nu kommit in över Jorden.

Gud har hört era rop på fred på Jorden och vi finns här för att säkerställa ett framgångsrikt avslut. Ökenregionen på er planet drabbas av konflikter men en alternativ väg för fred måste införas där. Alla dessa områden släpper negativa energier som byggts upp över hela planeten och fungerar som en spegel för mänsklighetens kollektiva massmedvetande. Uppstigningen är hjälpt genom att ni förstår hur era tankeformer påverkar andra.

Ni har drivits försiktigt ännu närmare Ljuset som gjort att ni nu är förbi den kritiska punkten, så fokusera på den strålande framtiden som ni nu är på väg mot. Köp inte in er på de masker som människor bär på, för alla människor i er värld är vackra, och bättre kommer det att bli. Det är omöjligt att uttrycka i ord hur mycket vi älskar er alla, så var säkra på att vi gör allt vi kan för att lösa den stora flyktingkrisen i Europa som skulle kunna göra att systemen kollapsar.

Allteftersom tiden och förändringarna skyndas på har ni möjligheten att öppna er själva till upplysta möjligheter och vägra att köpa in er på virveln av nyheter om olika händelser från era nyhetsmedia. Det är ett besvärligt problem att arbetet som människor utfört kommer att sönderfalla med tiden, ändå kommer det som läggs till den andliga tillväxten att vara för evigt.

Emellertid skall ni veta att alla nivåer och under alla omständigheter är er fria viljas val av stor betydelse för hur den Nya Tidsåldern utvecklar sig. Var alltid hoppfulla för ert hopp skapar en egen verklighet. Ni får en försmak av vad som komma skall, tidvattnet skiftar mot ljuset och en expansion av medvetandet. När du har tillfälle att visa vänlighet mot andra, gör då så, för det är ett tecken på stor kärlek, för många sätter etiketter på andra som har en annan åsikt än de själva.

Att hålla fast en sådan attityd, bara för sakens skull, ”det var så i det förflutna” bör man nog ändra på, för som ljusarbetare måste du göra dig redo att använda din kraft när tiden är den rätta. Ni är alla i samma team och genom att främja sunda relationer och lära från varandra kommer ni att ha mycket större framgång med era mål. Ändra tänkesättet om separation och se hur ”Källan” uttrycker sig själv överallt och i allting.

Många av er strävar efter att finna mer kunskap, dolda sanningar, kanaliseringar, inspiration eller tolkningar etc från det yttre, men vid någon punkt i din uppväxt lärde du dig att se inom dig efter svaren. De svekfulla Mörka tjänarna har varit orsaken till mycken oro. De kommer att besegras, så du har ingenting att frukta, och detta banar vägen för ett uppfyllande av alla löften ni fått. Ni skall alla ha er frihet återställd.

Livet på Jorden är inte lätt då det är ett testområde för själen som härdar den ljusvarelse du kommer att bli. Många har avvisat tanken på att äga ”rikedomar” och uppmuntras av att se fattigdomen som en dygd. Dock finns inget fel i att få en rimlig kompensation för era ansträngningar i livet. En del av er lever i en mardröm på grund av separationen från Källan, men ni kan alla hjälpa till genom att stråla ut ljus och ovillkorlig kärlek till alla omkring er.

 Många av er rusar omkring och är hela tiden så upptagna med arbete, men ta er tid att sakta ner och ta hand om era fysiska behov genom motion och att äta hälsosamma livsmedel etc. Käre Mike Quinsey, och ni andra som är som honom, som har tjänat Ljuset under många, långa år, har verkligen gjort en skillnad i många människors uppfattning. Med oförfärad beslutsamhet har de stått för Ljuset mitt i allt mörker, detta är kärnan i allt mästerskap.

De som kan se ljus, kärlek och hopp även när det ser som mörkast ut kan erbjuda andra stor andlig vägledning som skyddar mot faran av att låta mörker och förtvivlan helt överväldiga en. Njut av ditt liv och gör vad du älskar, följ ditt hjärta även om det ibland inte verkar särskilt förnuftigt, men erfarenheter fås genom att man lever sitt liv efter det koncept man själv bestämt.

 Ingen skulle vilja hävda att mycket av ljusarbetet som gjorts för att hjälpa Uppstigningen har varit av själviska syften utan har utförts med en önskan att verkligen lyfta andra också. Förnya din andlighet dagligen genom att gå in i ditt hjärta och hitta den kärleksfulla stillheten, för du kommer att bli testad med höjningen av vibrationerna, då människor måste ge uttryck åt sin negativitet.

Ni går för närvarande igenom rening och uppfräschning av Jorden, det kommer att bli förvirrande och en desorientering, mycket som ni nu vet kommer att förändras och anpassa sig till nya energier. Ni kan dock vara säkra på att allting kommer att fungera i en harmonisk synkronisering. Även dessa egendomliga tillfälligheter som visar er hur långt mer komplexa och kreativa ni är.

Många kära själar har väntat tålmodigt i åratal på vår ankomst, och masslandningar, och vet att medan datum inte kan bekräftas så är det fortfarande säkert att det kommer att hända. På den dagen med en Första kontakt har kanske en del av er blivit gamla och andra har dött, men vad som görs av kärlek är tidlöst.

Emellertid utvecklas händelserna i rasande fart, så för att hålla er andlighet uppe måste ni leva livet och samtidigt inte glömma detta. Det driver allting genom en individuell komprimering som pressar ut det som inte längre tjänar uppstigningsprocessen. Var medvetna om att många har trott på dem som erbjuder hjälp med er uppstigning, men som inte kan leverera, och ni behöver använda ert omdöme och kontrollera att ett påstående är sant innan ni lämnar över era pengar till dem. 

 Att följa din passion och vidga din kärlek och omsorg för alla dem runt om dig kan förflytta dig in i högre dimensioner, men det måste vara djupt känt och inte bara något du tycker är en bra idé. Den karantän som er Jord har befunnit sig i håller på att tas bort, så ni kommer att få kontakt med och lära av många typer av varelser från runt om i Universum. ”Vi testar era vatten” så att säga för att se om er befolkning är redo att bli galaktiska varelser.

Under en lång tid nu har era förmågor maskerats för att skydda er, för när de finns i ett begränsat medvetande kan de orsaka mycket lidande om det inte skyddas. Ni har haft eoner av tid för att åldras i denna medvetenhet av dualitet och nu är tiden kommen för att skörda när ni rör er förbi polariteter och motsatser.

De tysta ropen för att växa och utvecklas har blivit hörda av många och arbetet fortsätter mot det stora målet. Var uppmärksam på händelserna som sker på Jorden för de rör sig alltid i en specifik riktning. Det är förståeligt att du kanske känner dig lite tveksam inför detta, ändå har du bemödat dig om att kunna förstå den underliggande kraften av kärlek som förenar alla i handling och avsikt.

Tron att ni är separerade har varit en kraftigt understödd uppfattning i det förflutna, men denna kommer nu på efterkälken i de nya och höga energier som anländer till Jorden. Flödet av energin för det högsta goda är utbredd över planeten och påverkar beslut som måste fattas i respekt för dem som skall bedömas eller utvärderas. Kom ihåg alla dem som har fallit i namn av främlingsfientlighet, religiös intolerans och hat, det är därför det är så viktigt att vara en stråle av ljus och hålla fast vid avsikten att det skall råda fred, enighet och en harmonisk samexistens över hela Jorden.  

De Mörka tjänarna vill naturligtvis hitta alla möjliga sätt för att hålla det gamla levnadssättet igång, men till ingen nytta, eftersom högre energier strömmar in och med dem en kärlek som ni ännu inte kan föreställa er, som är lugnande och på så sätt tillåter fred att härska på Jorden. All kvardröjande negativitet kommer att överges då ni kommer att se med ögon av en högre dimension. Ni kan glädjas åt att ni nu kan möta alla typer av människor med olika synpunkter på saker och ting runt om i er värld via Internet som gör det möjligt att ni åter kan känna er som En mänsklighet.

Se tillbaka nu på de minnesvärda stunder du haft i naturen och känn kärleken till Moder Jord, detta kan ge dig en verklig känsla av frihet och glädje, din oro smälter bort när du känner kärleken till denna underbara varelse som är Moder Jord. Du måste kliva in i din kraft och vara ledaren för ditt själsskepp, detta kommer att stadigt höja din vibrationsnivå.

Den yttre påverkan som Illuminaterna har haft över era liv har funnits utanför de flesta människors medvetenhet, men befolkningen vaknar nu upp till insikten om detta och förstår hur de har varit kontrollerade och manipulerade under åratal. Den gudomliga, feminina energin kan vända på driften för att sätta igång krig till en önskan om fred istället, och er världs ledare ser nu fred som den enda vägen för framtiden. Vi inom Galaktiska Federationen har stort förtroende och tillit till att ni kollektivt gör de rätta valen, och detta blir lättare när ännu mer ljus flödar in till era hjärtan.

 Er fria viljas val hedras alltid och det är därför era avsikter måste hanteras med omsorg, detta är så viktigt om ni vill att den här tidscykeln skall kullminera i Uppstigningen. Ni kan se på ett gott resultat att det påverkas av att ni sänder upplyftande energier till dem som håller i nätet runt Jorden, till ljusarbetare och även till visselblåsare vid fronten som hjälper till med att korrigera obalansen i er värld.

Låt ditt sinne ta in det som bär sanning i detta budskap så att du kan gå bortom tvivel för att veta att sanningen finns inom dig, för du är av evighet, Ett med allt som är. Du är på randen till att få möta oss och vi kan knappt vänta. Kom ihåg vem ni är, de strålande ljusbärarna, och kasta bort de lägre energierna från kamp och konflikter som ni burit med er under många livstider. Ditt öde lämnas nu bakom dig när du går över till Uppstigningen och du har flyttat så långt in i Ljuset att ingenting kan förändra resultatet.

Alla dina ansträngningar för en positiv förändring har lagts till i den kollektiva upplyftningen av mänskligheten. Närmare sammanslutning och bindande avtal mellan nationerna blir snart normen på Jorden och detta kan stoppa och förhindra de annars återkommande blodsutgjutelserna av konflikter som är ett resultat av att det inte finns någon plattform för att lösa problem genom meningsskiljaktigheter. Ni har förlorat tillräckligt många människor genom olika konflikter och den mörka vägen är bara där för att visa er vad Ljuset egentligen är.  Alla era problem kan lösas och ni kommer till slut att återvänta till er plats i de högre dimensionerna,

Windsors hjälper till att bana vägen fram mot den gyllene tidsåldern. Detta har inte talats om och är inte avsett att tas om en doktrin, att ni skall tro eller måste tro, snarare helt enkelt vad som är oberoende av tro. Det gudomliga, feminina har tryckts ner inom religion och vetenskap, med resultatet att Moder Gaia och hjärta och själ hos mänskligheten har offrats på ett altare av vetenskapliga framsteg och religiös doktrin. Detta har tillåtits att utvecklas på ett slumpartat sätt för att förse ett kollektivt lärande och mästerskap.

När du går i ditt dagliga liv, stå då i ditt ljus och i din kärlek och vet att ditt beslut att utvecklas övervinner alla behov av kamp, för vägen kommer att utvecklas av sig själv. Det gudomligt feminina kommer i balans och harmoni med det gudomligt maskulina och detta centreras i hjärtat och ger födsel till Kristusmedvetandets frihet från dualitet. Sänd helande energier till ditt område för att lösa det som behöver komma i balans.

Ni är många grenar, men alla är delar av samma träd. Du kan bara göra ditt bästa och det är gott nog för att hela det som är trasigt. Det är en ständig kamp för att rensa upp de skador som chemtrails gör i er atmosfär, ändå görs det.

Jag är SaLuSa från Sirius och det är en ära och en glädje för oss att få hjälpa till på de sätt vi har tillåtelse till.

Tack SaLuSa.

Phil LightBody

 Original webpage: Light Love & Grace


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview