fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Tuesday, November 10, 2015

Nederlands -- SaLuSa 8 november 2015 by Phil LightBody
SaLuSa - 8 november 2015 

 In jullie wereld van vandaag zijn jullie rechten en vrijheden overstemd geraakt door de belangen van de enkelen maar dit tij zal in de komende tijd keren. Mensen en gebeurtenissen worden gecoördineerd om jullie vrijheden te herstellen en dit zal het begin zijn dat naar jullie ascentie zal leiden. Wij kunnen tijd en ruimte manipuleren om zeer snel bij jullie te komen, maar alleen wanneer het veilig is om dat te doen. Want de handlangers van het duister zouden hierop kunnen reageren en actie tegen ons ondernemen, zonder zich druk te maken over de gevolgen wanneer ze anders zouden handelen. Dus we roepen iedereen op zich bewust te worden van wat er gaande is en

Veel lichtwerkers zijn apathisch geworden, zelfs nu positieve gebeurtenissen steeds sneller dichterbij komen en disclosure iedere dag steeds waarschijnlijker lijkt. Wees gerust en weet dat terwijl de trillingen hoger worden, jullie weer een meer open contact zullen hebben, zoals in het verleden. Alles is op voorhand in positie gebracht en gepland, dus verlopen de zaken volgens plan en minder volgens tijd. Gebeurtenissen vallen op hun plaats aangezien iedereen op een ongedwongen manier zijn/haar geschikte trillingsniveau van spirituele groei hoopt te vinden. Met name spirituele mensen worden beïnvloed nu de nieuwe energieën actief worden.

God heeft jullie gebeden voor vrede op Aarde verhoord en wij zijn hier om een succesvolle voltooiing te garanderen. De woestijngebieden van jullie planeet worden besmet met conflicten en een alternatieve oplossing naar vrede dient hier toegepast te worden; al deze gebieden genereren negatieve energie die zich verspreid over de wereld opstapelt en op die manier als een spiegel werkt voor het massa-groepsbewustzijn van de mensheid. Ascentie wordt verder geholpen door te begrijpen hoe gedachtenvormen anderen beïnvloeden. Jullie zijn langzaamaan steeds dichter naar het Licht gedreven en richten je, nu jullie het keerpunt zijn gepasseerd, op de schitterende toekomst die voor jullie ligt. Trap niet in de maskers die mensen dragen, omdat alle mensen op jullie wereld prachtig zijn en het beste nog moet komen. Het is onmogelijk in woorden uit te drukken hoeveel we van jullie allemaal houden dus wees ervan overtuigd dat we al het mogelijke doen om de migrantencrisis in Europa, die de structuren daar zouden kunnen laten instorten, op te lossen.


Terwijl de tijd en de verandering voortsnellen hebben jullie de optie om jezelf open te stellen voor verlichte mogelijkheden en om te weigeren geloof te blijven hechten aan het verloop van gebeurtenissen zoals ze door jullie nieuwsmedia worden weergegeven. Het is een netelige zaak dat het werk van de mens mettertijd in verval zal raken, maar dat wat wordt toegevoegd aan spirituele groei voor altijd zal blijven bestaan. Maar weet op alle niveaus en in alle omstandigheden dat jullie keuzes op basis van vrije wil van het grootste belang zijn voor de wijze waarop het Nieuwe Tijdperk zich ontvouwt. Blijf immer hoopvol, aangezien jullie hoop haar eigen werkelijkheid creëert. Jullie krijgen een voorproefje van dingen die komen gaan; de tijd verschuift richting het Licht en de uitbreiding van bewustzijn.

Wanneer jullie de gelegenheid hebben om vriendelijkheid aan anderen te tonen, doe dat dan omdat dit een teken van grootse liefde is, want velen hebben gezworen labels te plakken op anderen die ze afkeuren. Het vasthouden aan bepaalde gewoonten, alleen maar omdat het in het verleden zo is gegaan, zou losgelaten moeten worden, want jullie als Lichtwerkers dienen jezelf gereed te maken om, als de tijd daar is, in je kracht te gaan staan. Jullie zitten allemaal in hetzelfde team en door het koesteren van gezonde relaties en het leren van anderen zullen jullie veel meer succes boeken wat betreft jullie doelen. Jullie moeten jezelf losmaken van de mindset van afgescheidenheid en zien dat de ‘Bron’ zichzelf overal en in alle dingen tot uitdrukking brengt.

Velen van jullie bevinden zich op een zoektocht naar ware kennis, verborgen waarheden, channelings, inspiratie of readings etc. buiten jezelf, maar op een gegeven moment in jullie groei zal dat verschuiven naar een naar binnengaan om antwoorden te vinden. De verraderlijke duisteren zijn aanleiding geweest tot grote zorgen en ze zullen buiten spel worden gezet dus jullie hoeven nergens bang voor te zijn; het zal de weg vrij maken zodat alle beloften ingelost kunnen worden. Jullie zullen, met jullie in ere herstelde vrijheden, volledig geëmancipeerd zijn. Het leven op Aarde is niet eenvoudig en als zodanig is het een uitdagende omgeving voor de ziel, dat het wezen van Licht dat je zal worden, zou kunnen temperen. Velen hebben het idee van ‘rijkdom’ bezitten van de hand gewezen en dat is door velen aangemoedigd die het arm zijn zien als een deugd, maar er is niets mis mee dat jullie op een eerlijke manier worden gecompenseerd voor jullie inzet. Velen rondom jullie leven in de nachtmerrie van afgescheidenheid van de Bron, maar jullie kunnen helpen door puur Licht en onvoorwaardelijke Liefde te sturen naar iedereen om jullie heen.

Velen rennen in het rond om zichzelf op die manier bezig te houden, maar neem wat tijd om te vertragen, om zorg te dragen voor je fysieke behoeften, te oefenen en wat gezond voedsel te eten etc. De geliefde Mike Quinsey, en anderen zoals hij, die het Licht vele lange jaren hebben gediend, hebben werkelijk verschil gemaakt en dat is opgemerkt, en tevens Vermeldenswaardig te noemen. Met onvermoeibare vastberadenheid hebben ze in de duistere mist pal gestaan voor het Licht; dit is de essentie van waar Meesterschap. Zij die Licht, Liefde en Hoop blijven zien, zelfs als de zaken er slecht voor lijken te staan, kunnen anderen enorme spirituele begeleiding bieden, die jullie behoedt tegen het gevaar vanuit het duister en de wanhoop die jullie volledig overspoelt. Geniet van jullie leven door te doen wat je leuk vindt en je hart te volgen, zelfs als het op dat moment niet logisch lijkt; het leven wordt ervaren door te leven, concepten beschrijven het leven alleen maar.

Niemand zal betwisten dat veel van het gedane Lichtwerk om ascentie te ondersteunen, wanneer het gedaan wordt met de wens om te streven naar ware bemoediging van anderen, onbaatzuchtig is geweest. Hernieuw jullie geest dagelijks door in je hart te kijken en die liefdevolle rustige stilte te vinden, aangezien jullie met het verhogen van de trillingen zeer zeker uitgedaagd zullen worden daar de mens zijn/haar negativiteit zal moeten ventileren. Jullie zullen door een reinigende en vernieuwende fase van jullie Aarde gaan, die verwarrend kan zijn en tot desoriëntatie kan leiden: veel dat jullie bekend is zal veranderen en zal zich aan nieuwe energieën aanpassen. Wees er echter van overtuigd dat alles in harmonieuze synchroniciteit zal verlopen: ook deze wonderlijke samenloop van omstandigheden zal duidelijk maken hoeveel meer complex en creatief jullie zijn. Vele geliefde zielen hebben jarenlang geduldig op onze Komst en Massalandingen gewacht en weten dat deze gebeurtenis, hoewel niet bevestigd, nog steeds vast staat om te gebeuren, en op die dag van Eerste Contact zullen sommigen oud geworden zijn en anderen overgegaan, maar wat uit Liefde gedaan is, is tijdloos.

Weet echter dat de gebeurtenissen met een duizelingwekkende snelheid voortgaan, en om dat bij te houden dient jullie spiritualiteit te worden geleefd, en niet worden vergeten als het om het leven van jullie levens gaat. Dit stuwt alles eveneens door een individueel filter dat alles dat het ascentieproces niet langer dient eruit zeeft. Wees je ervan bewust dat velen bij de neus zijn genomen door degenen die hulp bij jullie ascentie verkopen, maar die dat niet waar kunnen maken: jullie dienen je onderscheidingsvermogen te gebruiken en je, voordat er geld betaald wordt, ervan te verzekeren dat die bepaalde claim waar is.

We stabiliseren de noordwestkust (V.S.) om een serieuze seismische schok te verhinderen. Maar jullie hebben uiteindelijk de regie over je eigen lot omdat alles één is, dus is het tijd om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er met je gebeurt, en het idee dat je bent overgeleverd aan de gebeurtenissen, los te laten.

Het volgen van je passies, het groeien in Liefde en het zorgen voor iedereen om je heen, kan jullie in hogere dimensies brengen, maar dit dient wezenlijk binnenin jullie doorvoeld en naar buiten uitgedragen te worden, niet enkel als een idee. De quarantaine waarin jullie Aarde zich heeft bevonden wordt opgeheven zodat jullie contact zullen maken met en zullen leren van vele soorten wezens vanuit het hele universum. "We testen het water" om zo maar te zeggen of jullie populatie ver genoeg is om galactische wezens te worden. Voor lange tijd werden jullie volledige vaardigheden verborgen gehouden om jullie te beschermen, omdat in beperkt bewustzijn jullie volledig potentieel aan vaardigheden, als die niet zouden worden gecontroleerd, veel leed zouden kunnen veroorzaken. Jullie hebben eonen lang de tijd gehad om op te groeien in dit bewustzijn van dualiteit en nu is de tijd gekomen om te oogsten waar jullie de polariteiten en tegenstellingen ontstijgen.

De stille roep om te groeien en te ontwikkelen is door velen gehoord en het werk richting dat grootse doel gaat door. Wanneer jullie denken dat je het zwaar te verduren hebt gehad, creëer je bewust verwarring binnen jezelf omdat je op een diep niveau de veroorzaker van alles bent. Kijk altijd naar de samenloop van gebeurtenissen, aangezien ze zich altijd in een speciale richting bewegen. Het is begrijpelijk dat jullie hier ambivalente gevoelens over koesteren, maar toch dienen jullie de moed te vatten om de onderliggende kracht van de Liefde, die alles in daden en intentie verenigt, onder ogen te zien. Het geloof dat jullie afgescheiden zijn is in het verleden een veel gedragen idee geweest, maar deze vertroebelde gezichtspunten worden losgelaten in afwachting van nieuwe en hogere energieën die de Aarde bereiken.

De energie om de stroom van het hoogste goed te slim af te zijn is volop aanwezig. Om dit te bezweren; eer en respecteer allen, beschouw iedereen als heilig wanneer je beslissingen neemt en anderen inschat. Gedenk al degenen die gevallen zijn in naam van xenofobie, religieuze onverdraagzaamheid en haat; dit is waarom het zo belangrijk is om een Baken van Licht te zijn, drager van de hoogste intentie voor vrede, eenheid en harmonieuze coëxistentie. Het duister zoekt uiteraard naar elke mogelijkheid om het oude systeem in stand te houden maar dat is zonder resultaat aangezien hogere energieën binnenstromen en daarmee een Liefde die het voorstellingsvermogen nu nog te boven gaat, die iedereen zal kalmeren en het mogelijk zal maken dat er vrede heerst. Jullie zullen je ontdoen van iedere vorm van besluiteloze stijfkoppigheid, aangezien jullie zullen zien met ogen van hoger zicht. Verheug je nu meer dan ooit en jullie kunnen nu via internet over de gehele wereld alle mogelijke verschillende mensen, met verschillende gezichtspunten ontmoeten, wat het voor iedereen mogelijk maakt zich als één mensheid te herverbinden.

Kijk nu terug naar de gedenkwaardige tijden die je doorbracht in de natuur en voel de liefde van het koesteren van deze Aarde; dit kan jullie een oprecht gevoel van vrijheid en vreugde geven, jullie zorgen zullen wegsmelten wanneer je dit prachtige wezen, Moeder Aarde, liefhebt. Jullie dienen in je kracht te gaan staan en leider van je ziel-schap te zijn; dit zal jullie trillingsniveau gestaag verhogen.

De externe invloed die de Illuminati tijdens jullie levens op jullie heeft gehad heeft eveneens buiten het bewustzijn van de meeste mensen bestaan, maar jullie bevolking is nu bezig hieromtrent wakker te worden en ze krijgt nu in de gaten wat de omvang is van hoe ze gedurende jaren werd gecontroleerd en beheerst. Het goddelijk vrouwelijke is in staat de drang naar oorlog om te buigen naar een wens voor vrede en jullie wereldleiders gaan inzien dat vrede de enige weg vooruit is. Wij van de Galactische Federatie hebben veel vertrouwen en geloof in jullie dat collectief de juiste keuze wordt gemaakt en dit wordt meer dan ooit vergemakkelijkt omdat meer Licht jullie harten binnenstroomt.

Er is maar weinig over van Lemurie en het Lemuriaanse volk, maar jullie keuzes op basis van vrije wil worden altijd gerespecteerd en dit is waarom jullie intenties met zorg tegemoet getreden dienen te worden en ze zo belangrijk zijn als jullie willen dat deze tijdcyclus in ascentie zal resulteren. Jullie kunnen voor een goede uitkomst zorgen door hartverwarmende energieën te sturen naar en/of meer waarneembare bijstand te leveren aan deze netwerk-bewaarders, lichtwerkers en klokkenluiders aan de frontlinie, zodat je meehelpt om de disbalans op jullie wereld te herstellen. Laat jullie geest verwerken wat waarheid is in deze boodschap zodat jullie de twijfel achter je kunnen laten, wetende dat de Waarheid binnenin Jullie te vinden is omdat jullie voor eeuwig Eén zijn met al dat is. Jullie staan op het punt om ons te ontmoeten en wij kunnen amper wachten. Onthoud wie jullie zijn; de lichtverpreiders en de lichtdragers en leg de lagere energieën van worsteling en conflict die jullie vele levens lang met je meegedragen hebben, van je af.

Jullie Nemesis blijft achter terwijl jullie oversteken naar Ascentie; jullie zijn zover het Licht ingegaan dat niets de uitkomst kan veranderen. Al jullie inzet voor een positieve verandering heeft bijgedragen tot de collectieve verheffing van de mensheid. Hechtere Eenheids- en verbindende overeenkomsten tussen landen worden de norm op Aarde en dit kan het anders zo in een vicieuze cirkel ronddraaiende bloedvergieten van conflict, dat is ontstaan omdat er geen platvorm bestaat om verschillen op te lossen, stoppen en voorkomen. Er zijn al genoeg mensen slachtoffer geworden van conflicten en de wegen van het duister bestaan alleen maar om jullie te laten zien wat het Licht werkelijk is.

Al jullie problemen zijn op te lossen en jullie zullen uiteindelijk terugkeren naar jullie plek in de hogere dimensies. Daarmee samengaand helpen de Windsors de weg vrij te maken die ons naar het Gouden Tijdperk brengt. Het is niet uitgesproken, maar dit is niet bedoeld om als doctrine waarin jullie geloven of zouden moeten geloven aan te nemen, maar liever wat is, ongeacht wat je gelooft. Het goddelijke vrouwelijke werd op het gebied van religie en wetenschap onderdrukt met als resultaat dat Moeder Gaia, evenals het Hart en de Ziel van de mensheid, ten offer zijn gebracht op het altaar van wetenschappelijke vooruitgang en religieuze geloofsleer; dit alles kreeg de ruimte om zich op deze willekeurige manieren te ontvouwen om te voorzien in een collectief leerproces en meesterschap.

Sta, terwijl jullie je je dagelijkse leven leiden, in je Liefde en Licht en weet dan dat jullie beslissing om je te ontwikkelen iedere noodzaak aan geworstel te boven gaat, omdat de weg zich vanzelf ontvouwt. Het goddelijk vrouwelijke bereikt evenwicht en harmonie met het goddelijk mannelijke en dit wordt in het hart gecentreerd en maakt de weg naar Christusbewustzijn vrij van dualiteit. Stuur helende energieën naar jullie omgeving om ruimte te geven aan hetgeen in balans dient te komen. Jullie zijn vele takken maar maken allemaal deel uit van dezelfde boom; het enige wat jullie kunnen doen is je best, en dat is goed genoeg om te helen wat beschadigd is. Het is een constante strijd om de schade te herstellen die de chemtrails in jullie atmosfeer veroorzaken, maar toch wordt het volbracht. Ik ben SaLuSA van Sirius en het is ons een eer en genoegen om jullie op alle ons toegestane manieren te assisteren.

Dank je SaLuSa.
Phil LightBody
Website: 
Light Love & Grace

Nederlandse vertaling: Marja/RobNo comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview