fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Saturday, November 14, 2015

Dansk -- Phil Lightbody - Kanaliserer SaLuSa – 8. november 2015Phil Lightbody - Kanaliserer SaLuSa – 8. november 2015

På jeres verden i dag er jeres rettigheder og friheder blevet overdøvet af de fås interesser, det vil vende rundt i den kommende tid. Mennesker og begivenheder bliver arrangeret for at genskabe jeres friheder og det vil lægge det grundlæggende arbejde, som vil føre til jeres opstigning. Vi kan vride rum og tid for at være hos jer meget hurtigt, men kun når det er sikkert at gøre det. Da mørkets håndlangere ville reagere på det og gribe ind over for os uden hensyntagen til konsekvenserne og de ville ikke handle anderledes. Så vi beder alle om at være bevidste om, hvad der sker og hvorfor; flere detaljer og opdateringer vil komme i de kommende tider.

Mange lysarbejdere er blevet apatiske, selv som positive begivenheder tager fart og afsløring bliver mere og mere sandsynlig for hver dag. Vær fortrøstningsfuld og vid, at som vibrationerne stiger, vil I have mere åben kontakt med os igen som tidligere. Alt har været arrangeret og planlagt på forhånd, så ting sker i henhold til planen og mindre iht. tiden. Begivenheder falder på plads, efterhånden som alle naturligt søger at finde deres vibrationsniveau, der er egnet til deres åndelige vækst. Åndelige mennesker er blevet specielt påvirket, efterhånden som de nye energier kommer strømmende.


Gud har hørt jeres råb for fred på jorden og vi er her for at sikre en vellykket afslutning. Ørkenregionerne på jeres planet er ramt af konflikt, dog må en alternativ vej til fred anvendes der; alle disse områder frigiver negative energier, der er akkumuleret over hele planeten, så fungér som et spejl for menneskehedens kollektive bevidsthed, Opstigning hjælpes ved at forstå, hvordan jeres tankeformer påvirker andre. I er blevet blidt ført stadig tættere til Lyset, således at I nu er forbi vendepunktet, så fokuser på den lyse fremtid, I er på vej mod. Lad jer ikke narre af de masker, folk bærer, da alle mennesker i jeres verden er smukke og det bedste er ikke kommet endnu. Det er umuligt at udtrykke i ord, hvor meget vi elsker jer alle, så vær forvisset om, at vi gør alt, vi kan for at løse flygtningekrisen i Europa, som kunne få disse systemer til at kollapse.

Efterhånden som tiden og forandringen tager fart, har I mulighed for at åbne jer op for oplyste muligheder og nægte at lade jer narre af det spin om begivenheder, der kommer fra jeres nyhedsmedier. Mænds værk, som er et tornebesat emne, vil henfalde med tiden, dog hvad der er føjet til åndelig vækst, vil vare for evigt. Vid dog, at på alle niveauer og i alle forhold er jeres Frie viljes valg af stor betydning for, hvordan den Nye Tidsalder udfolder sig. Vær altid håbefulde, da jeres håb skaber sin egen virkelighed. I får en forsmag på ting, der vil komme; strømmen skifter mod lyset og udvidelse af bevidstheden.

Når I har lejlighed til at vise venlighed over for andre, gør det, da det er et tegn på stor kærlighed; for mange har sværget at holde fast ved etiketter, der er sat på andre, som de misbilliger. At holde fast i bestemte holdninger kun af hensyn til, at "sådan var det før" bør rykkes, for jer som lysarbejdere må gøre jer klar til at træde til, når tiden er inde. I er alle på samme hold og ved at fremme sunde relationer, lære af andre, vil I have meget mere succes med jeres mål. I må gøre jer fri af adskillelsens tankegang og se 'Kilden' udtrykke sig overalt og i alle ting.

Mange af jer søger for at finde stor viden, skjulte sandheder, kanaliseringer, inspiration eller læsninger mv. fra det Ydre, dog på et tidspunkt i jeres vækst går I over til at kigge indad efter svar. De forræderiske mørke har været årsag til megen bekymring og de vil blive overmandet, så I har intet at frygte, det vil bane vejen for, at alle løfter bliver indfriet. I vil blive gjort helt frie og få jeres friheder tilbage. Livet på jorden er ikke nemt, da det er et test sted for sjælen, hvilket former det lysvæsen, I vil blive. Mange har afvist tanken om at have 'rigdom' og opmuntres af mange, der ser det at være fattig som en dyd, men der er intet galt i at være rimeligt kompenseret for jeres indsats. Mange omkring jer bor i et mareridt af adskillelse fra kilden, men I kan hjælpe ved stråle rent lys og ubetinget kærlighed til alle omkring jer.

Mange farer rundt og holder sig så beskæftiget, men tag tid til at sætte farten ned og passe jeres fysiske behov, dyrk motion og spis sunde fødevarer osv. Kære Mike Quinsey og andre som ham, der har tjent lyset i mange et langt år, har gjort en reel forskel og det er både bemærket og Bemærkelsesværdigt. Med uforfærdet beslutsomhed har de stået for lys midt i mørket, det er essensen af ​​en sand mester. Dem, der kan se lys, kærlighed og håb, selv når tingene ser mest dystre ud, kan give andre stor åndelig vejledning, som beskytter mod faren for at lade mørke og fortvivlelse helt overvælde en. Nyd jeres liv ved at gøre det, I elsker og følg jeres hjerte, selv om det ikke giver meget mening på det tidspunkt, livet opleves ved at leve, begreber beskriver kun livet.

Ingen vil være uenig i, at meget af det lysarbejde, der er lavet for at hjælpe opstigningen, har været uselvisk, når det er gjort med ønsket om virkelig at løfte andre op. Forny jeres ånd dagligt ved at gå ind i jeres hjerte og find den kærlige stille stilhed, da I vil blive hårdt testet med stigningen i vibrationerne, når folk bliver nødt til at lufte deres negativitet. I går igennem den rensende og forfriskende fase af jeres jord, det vil være forvirrende og desorienterende; meget I nu kender, vil ændre sig og tilpasse sig nye energier. Vær dog forvisset om, at alt vil udvikle sig i harmonisk synkronicitet; også de besynderlige tilfældigheder viser, hvor langt mere komplekse og kreative I er. Mange kære sjæle har tålmodigt ventet i årevis på vores Ankomst og Masselandinger og ved, at den dag, dog ubekræftet, stadig er Sikker på at ske, den dag, hvor den Første Kontakt sker, er nogle måske blevet gamle og andre er gået over, med hvad der er gjort af kærlighed, er tidløst.

Men vid, at begivenhederne skrider frem med halsbrækkende fart, så for at holde trit må jeres spiritualitet leves og ikke glemmes, når I lever jeres liv. Det skubber også alle gennem et individuelt pres, der presser det ud, som ikke længere tjener opstigningsprocessen. Vær opmærksom, at mange er blevet snydt af dem, der sælger hjælp til jeres opstigning, men ikke kan levere varen; I er nødt til at bruge jeres skelneevne og tjekke, om det, de påstår, er sandt, før betaling gennemføres.

Vi er ved at stabilisere den nordvestlige kyst for at hindre alvorlige seismiske hændelser. Men det er i sidste ende jer, der skaber jeres egen skæbne, for alle er én, så det er på tide at tage det fulde ansvar for alt, hvad der sker med jer og slip enhver idé om, at I er prisgivet begivenhederne.

Ved at følge jeres passioner og udvide jeres kærlighed og omsorg for alle dem omkring jer kan I bevæge jer ind i højere dimensioner, men det må være dybtfølt indeni og levet ud fra, ikke blot som en idé. Den karantæne, jeres jord har været under, bliver fjernet, så I vil komme i kontakt med og lære af mange typer af væsener rundt om i universet. "Vi stikker en finger i jorden", så at sige, for at se om jeres befolkning er klar til at blive galaktiske væsener. I lang tid nu har jeres fulde evner været skjulte for at beskytte jer, for med begrænset bevidsthed kunne jeres fulde evner, hvis de ikke kontrolleres, forårsage megen lidelse. I har haft æoner af aldre i denne bevidsthed af dualitet og nu er det tid til at høste, hvor I bevæger jer ud over polariteter og modsætninger.
Den stille opfordring til at vokse og udvikle sig er blevet hørt af mange og arbejdet fortsætter mod det store mål. Når I tror, ​​at I har fået en urimelig behandling, forvirrer I jer selv bevidst, da I på et dybt plan selv er roden til den. Se altid sammenhængen i begivenheder, da de altid bevæger sig i en bestemt retning. Det er forståeligt, at I ville føle ambivalens omkring det, men I er nødt til at bestræbe jer på at bevidne den underliggende kærlighedskraft, der forener alle i handling og hensigt. Troen på, at I er adskilte, har været en stærkt fremmet opfattelse i fortiden, men disse lavfrekvente synspunkter bliver ladt tilbage i forventningen om nye og højere energier, der kommer til jorden.

Energien, der overlister strømmen af ​​det højeste gode, er fremherskende. For at fjerne den, ær og respekter alt, hold alt helligt, når beslutninger tages og andre bedømmes. Husk alle dem, der er faldet i fremmedhadets, den religiøse intolerances og hadets navn, det er derfor, det er så vigtigt at være et Fyr af Lys og fastholde den højeste intention for fred, enhed og harmonisk sameksistens. De mørke ønsker naturligvis at finde enhver måde at holde det gamle system kørende, men til ingen nytte, da højere energier strømmer ind og med dem en kærlighed, I endnu ikke kan forestille jer, der beroliger alle og tillader fred at regere. Enhver tilbageværende dysterhed vil blive fjernet, da I vil se med den højere visions øjne. Vær glade, da I nu mere end nogensinde kan møde alle typer af mennesker med forskellige synspunkter rundt omkring i verden via jeres internet, der gør det muligt for alle at slutte jer sammen som én menneskehed.

Se nu tilbage på de mindeværdige ture, I havde i naturen og føl kærligheden ved at favne jorden; det kan give jer en ægte følelse af frihed og glæde, jeres bekymringer vil smelte væk, når I elsker det store væsen Moder Jord. I er nødt til at træde i karakter og være kaptajnen på jeres sjælsskib; det vil støt hæve jeres vibrationsmæssige niveau.

Den ydre indflydelse, Illuminati har haft over jeres liv, har også været uden for de fleste menneskers bevidsthed, jeres befolkning vågner dog nu op til den og lærer i dybden, hvordan de er blevet kontrolleret og styret gennem årene. Det guddommelige feminine kan vende retningen mod krig til fred og jeres verdens ledere kommer frem til at se fred som den eneste vej frem. Vi i den Galaktiske Føderation har meget tillid til og tro på, at I kollektivt vil træffe det rigtige valg og det bliver lettere, efterhånden som stadigt mere lys strømmer til jeres hjerter.

Kun lidt er tilbage af Lemurien og det lemuriske folk, men jeres frie-viljes valg æres altid, det er grunden til, at jeres intentioner må håndteres med forsigtighed og er så vigtige, hvis I ønsker, at denne tidscyklus skal kulminere med opstigning. I kan fremme et godt resultat ved at sende opløftende energier og/eller mere håndgribelige ydelser til de lysarbejdere, der opretholder Jordens gitternet af lys og whistleblowers i de forreste linjer, der hjælper med til at rette op på ubalancerne på jeres verden. Lad jeres sind behandle, hvad der er sandhed i dette budskab, så I kan være uden tvivl, så I kan vide, at Sandheden er inden i Jer, da I for evigt er Et med alt, der er. I er på selve tærsklen til ​​vores møde med jer og vi kan næsten ikke vente. Husk hvem I er, de lysende og lysbærerne og læg de lavere energier af kamp og konflikt fra jer, som I har båret gennem livstider.

Jeres nemesis bliver efterladt, når I krydser over til Opstigning, I er rykket så langt ind i lyset, at intet kan ændre resultatet. Alle jeres små indsatser for positiv forandring har bidraget til den kollektive opløftning af menneskeheden. Tættere Union og bindende aftaler mellem nationer er ved at blive normen på jorden og det kan stoppe og forhindre den ellers cykliske blodsudgydelse i konflikter, som opstår, når der ikke er nogen platform til at løse uenigheder. Der har været nok mennesker, der døde i konflikter og den mørke vej er der kun for at vise jer, hvad lyset virkelig er.

Alle jeres problemer kan løses og I vil til sidst vende tilbage til jeres plads i de højere dimensioner. Med det hjælper Windsorfamilien med at bane vejen frem mod den gyldne tidsalder. Det er ikke blevet sagt, men det er ikke meningen, det skal tages som et doktrin, som I bør tro på eller må tro på, snarere blot tage det, som det er uanset tro. Det guddommelige feminine har været undertrykt på områderne som religion og videnskab, med det resultat, at Moder Gaia og menneskehedens hjerte og sjæl blev ofret på det videnskabelige fremskridts og religiøse doktrins alter; det har fået lov til at udfolde sig på disse tilfældige måder for at muliggøre kollektiv læring og mesterskab.

Mens I fortsætter jeres daglige liv, stå i lys og Kærlighed og vid, at jeres beslutning om at udvikle jer overvinder ethvert behov for kamp, thi vejen vil udfolde sig af sig selv. Det guddommelige feminine kommer i balance og harmoni med det guddommelige maskuline og det er centreret i hjertet og føder Kristus Bevidsthed fri af dualitet. Send healing energier til jeres område for at løse, hvad der har brug for at komme i balance. I er mange grene, men alle en del af det samme træ; jeres bedste er alt, hvad I kan gøre og godt nok til at hele, hvad der er i stykker. Det er en konstant kamp at rydde op i den skade Chemtrails gør i jeres atmosfære, men det sker. Jeg er SaLuSa fra Sirius og det er vores ære og glæde at hjælpe jer på alle de måder, vi får lov til.


Tak SaLuSa.

Phil LightBody
Website: 
Light Love & Grace

Oversættelse: Margit Villumsen

No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview