fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Friday, March 6, 2015

Nederlands -- DRINGENDE NOTITIE VOOR ONZE HELE GROND BEMANNING.SOLARECLIPSE032015

DRINGENDE NOTITIE VOOR ONZE HELE GROND BEMANNING. 

Een serie gebeurtenissen die in beweging werd gezet resulteerde in een besluit die de wereld zoals wij die kennen zal veranderen. Enkele dagen geleden heb ik een transmissie ontvangen die zeer belangrijk is om te lezen voor jullie. Daarin praten onze Galactische Sterren-Allianties over wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren rond 20 maart, de “duistere maan”, zoals zij dat noemen, en dat is de zonne eclips.

Wees voorzichtig met wat je in je psyche binnenlaat. De tijden die komen zijn ongelooflijk veelbelovend, alles dat je wilt laten gebeuren zal gebeuren, wees daarom zorgvuldig voor wat je wenst, en wat je ook in beweging zet zal zich nu zeer snel manifesteren in je werkelijkheid. Dit is de tijd om een prachtige nieuwe wereld te scheppen, of liever om die te herstellen in de oorspronkelijke staat die er eens was. Velen die weten begrijpen het belang van die magnifieke energieën die GAIA binnenkomen en probeer daarom je energie naar hen toe te trekken. Focus je alsjeblieft op jullie nu-moment, en acht niet waar de media je mee wil voeden, en trek je focus af ervan omdat waar je werkelijk voor hier bent en probeert te doen. De tijden tussen nu en september zijn ongelooflijk belangrijk. Hoe positiever je blijft hoe meer licht je kunt verankeren, hoe beter alles zal zijn als we dichter en dichter bij september komen.


Dit is een ZEER lange boodschap dus ik dank jullie bij voorbaat al voor je tijd!

Enkele dagen geleden werd ik bezocht, het was een heel interessant bezoek, voor degenen van jullie die beleefd hebben wat ik nu beschrijf zul je grinniken omdat je volmaakt zal begrijpen hoe vreemd die ervaringen zijn. Ik zat, zoals altijd, achter mijn computer toen ik opeens een aanwezigheid voelde en via mijn derde oog zag ik diverse galactische bezoekers om me heen staan. Ik begon met die bezoekers te converseren in een galactische, licht taal.

Het deel van me dat met hen converseerde beantwoordde hun vragen en we hielden een lang gedetailleerde conversatie, maar het andere deel van me, die het “aarde” deel is, begreep niks van wat er werd gezegd. Dat was een echt vreemde ervaring waar informatie werd tegengehouden voor mijn aardse zelf tot aan vandaag toe. Maar diep van binnen begreep ik wat deze hele uitwisseling betekende. Ik heb dit soort bezoeken eerder gehad en gewoonlijk lijken die op een onderzoek wat ze op Aarde doen bij de bevolking om te zien wat zij denken. Mij is verteld dat honderden van de grondbemanning lichtwerkers bezocht werden in de laatste paar dagen om de volgende stappen in het proces uit te zoeken en om te zien of er tussenbeide komst nodig is.

Wat mij nu verteld werd is dat bij het onderzoek van jullie allemaal de collectieve beslissing was gemaakt om opnieuw tussenbeide te komen in het collectieve bewustzijn.
Enkele dagen later toen ik mijn meditatieve oefeningen deed zag ik wat er was gebeurd. Een signaal van Altair werd naar beneden gezonden naar al onze piramides hier op Aarde. Voor degenen van jullie die niet bekend zijn met Altair in dit sterrenstelsel, er woont een welwillend ras, dat veel op mensen lijkt. Dit signaal heeft de antieke technologie getriggerd  waarmee geknoeid werd in het verleden door kwaadwillige wezens. En het opnieuw instellen van die technologie was nodig om weer evenwicht op Aarde te brengen.

Er was een klein moment in de tijd toen die energie die in de piramiden werd gezonden de “vallen” aan de gang hadden gebracht zogezegd wat resulteerde in een loslaten van negatieve energie. Dit had velen beïnvloed die heden op deze planeet wonen.

Maar tegelijkertijd werd er een golf van liefde en vredes-energie gericht naar ons allemaal, wat resulteerde in een vreemde sensatie waarover velen van jullie vertellen. Het was alsof twee energieën tegen elkaar waren gebotst, welke een onoverkomelijke hoeveelheid druk, verwarring en waanzinnige stemmingswisselingen produceerde. Dit was nodig om de diverse “duistere” technologieën te stoppen met doorgaan om de mensheid te beïnvloeden op een negatieve manier.
Dit betekent niet dat al die dergelijke technologieën werden uitgeschakeld, maar de grote technologieën ervan die menselijke wezens duwden om fouten te maken in hun co-creatie die had kunnen resulteren in een volkomen desintegratie van deze planeet, daar werd tussenbeide gekomen.

De voortdurende aantasting van gunstige energie-vrijlatingen door onze planetaire verbindingen en onze galactische familie die de zich ontvouwende gebeurtenissen op Aarde monitoren, zal doorgaan om in de menselijke psyche te integreren en de mensheid losmaken van het informatie rooster waar ze heden op zitten en hen verbinden aan een ander rooster. Dit is allemaal al onderweg, maar de grootste impact van die veranderingen zal gevoeld worden rond 20 maart bij de totale zonne-eclips.  Tijdens dit zal onze welwillende sterren alliantie in staat zijn om de nodige energie terug naar de Aarde te brengen. Dit zal worden gedaan door diverse frequenties door talloze bondgenoten die rond deze planeet zullen zijn. 
Omdat ieder van ons werkt als een lichtstraal op de planeet, zullen velen een verbreding beleven van hun bewustzijn en een gevoel krijgen dat massale hoeveelheden lichtenergie direct door je heen wordt gebracht tot in de kern van de aarde en in degenen om jullie heen.


Goddess Vortex DiscIk weet dat we eerder over dit alles hebben gesproken, maar doordat de Aarde door een veiligheidscorridor moest gaan, waarover ik sprak in mijn vorige channelingen, en in het geval dat je dat miste kun je dat vinden op www.SacredAscensionMerkaba.com want door deze “veiligheidscorridor” zijn velen teruggegaan naar de matrix wijze, en hebben feitelijk een stap terug gezet bij de energieën die vanuit Altair gezonden werden om de modules onklaar maken waarin de sferische machines zaten die gelokaliseerd waren in de piramiden.

Godinnen Vortex Disc
De machines die kennelijk in de piramides stonden zijn energie generatoren die oorspronkelijk werden ontworpen om healing te genereren en om leven te geven, vrije energie voor iedereen die op Gaia woont. Dit werd op zijn plek gezet door velen van jullie die deze boodschap lezen, omdat velen van jullie daar waren op dat moment toen de piramides werden opgericht. En het was niet zoals onze koolstof datering aangeeft, toen de piramiden werden gebouwd lang voor de feitelijke datum die ons voerde te geloven waarop het gebeurde. Opnieuw voor degenen van jullie die deze boodschap lezen als je die informatie door het prisma brengt van bewustzijn, zal je in staat zijn om de waarheid in die verklaringen te voelen.

Nadat de sluier op zijn plek werd gezet door de overeenstemming van menselijke zielen (zielen die menselijke lichamen bezetten, die heden in het wiel van karma vastzitten, en voor wie wij hier zijn om hen te helpen daar van weg te komen), werden de aardlingen zonder enige kennis achter gelaten van wie zij zijn. En een ander ras van wezens nam deze gelegenheid aan om de aarde te beheersen. Ik weet dat de meesten van jullie zich bewust zijn van deze informatie omdat dit werd benoemd in al die jaren in diverse publicaties.

Vanwege al deze bemoeienissen met antieke technologie in de piramiden, was de manoeuvre die ik voor jullie hier beschreef nodig. Alles om de “negatieve” inslag op het collectieve bewustzijn te verminderen. Wat er eigenlijk werd gedaan lijkt op een effect van een Trojaans paard, waar een werkelijkheid wordt voorgesteld en een daar verborgen in zit Dus werden we verzengd met beide energieën tegelijkertijd het zogenaamde “duister” met het zogenaamde “licht”.
Wat dit betekent terwijl we terug ‘slipten’ in de matrix werd de hele mensheid tot stilte “gebracht” om een catastrofe tegen te houden zich te ontvouwen.

Nu we uit deze corridor zijn, moeten degenen die inderdaad terug slipten in hun matrixschelpen opnieuw daar worden uitgetrokken, maar deze keer zullen ze een enorme sprong voorwaarts maken. Maar, omdat de aarde ook een massale verschuiving ondergaat in bewustzijn, en omdat we eenmaal werken op diverse golflengtes en frequenties die lijken op hoe een radio werkt, worden we constant verbonden en losgemaakt.

Wat de transmissie die ik ontving van onze welwillende sterren allianties naar ons communiceren is, dat menselijke wezens en ieder die heden op aarde is zal worden los gemaakt van het rooster, van hun “herinneringsbanken” om te vergeten wat hen werd geleerd en opnieuw verbonden met nieuwe herinneringsbanken waar ze een gelegenheid krijgen om nieuwe werkelijkheden te creëren.

Verwant aan een schone lei, beginnend met de herinneringen uit het verleden waarbij ze een gelegenheid hebben om die achter te laten of met hen mee te nemen. Dit zal een zeer turbulente tijd worden, terwijl het botsen van de energieën best moeilijk zal worden voor iedereen om te begrijpen. We zullen in een zee/zaag (heen en weer) staat zitten, niet in staat om volledig toegewijd zijn aan besluiten totdat we uit dit moment trekken naar een volgende die voor ons in april komt. Niet tegenstaande deze turbulentie zullen zij die hebben geleerd om zich te verbinden met hun eigen zelf en met de aarde-kern, in staat zijn om door deze tijd heen te glijden met vertoon en geweldig succes!

Opnieuw, wij hebben de VRIJE WIL hier, wat betekent dat elke interferentie die van een of andere kant van “goedgunstige” of “kwaadwillende” zijde geen effect hebben op degenen die niet willen dat een of andere kant in hun bewustzijn gaat. Degenen wier hoger zelf heeft gevraagd om assistentie, zullen een keuze hebben te maken, om te blijven bij het oude stelsel van in patronen denken en doorgaan op hun pad op de aarde frequenties die al millennia hebben bestaan of om hun bewustzijn te veranderen naar een nieuw roosterstelsel, dat heel ondersteunend zal zijn voor hun nieuw gevonden denkpatronen.

Wat mij is verteld is dat de meeste mensen door het “verlies van hun identiteit” zullen gaan, waar wij (de grond bemanning) al doorheen zijn gegaan, het ontwaken, de herinnering van wie wij zijn, waarom we hier zijn, en het feit dat dit een door een multidimensionaliteit gecreëerd platform is om elke gegeven werkelijkheid op elk moment in de tijd te ervaren.

De herinnering dat NIETS van wat wij zien dat werkelijkheid is, dat ook echt is. De herinnering en het begrijpen dat we in deze werkelijkheid kunnen morfen in elke vorm of gebrek zoals we willen. Zolang als het collectief besluit om in een bepaalde frequentie te gaan zo zal de manier zijn waarop dingen zullen gaan.

Nou, wat me ook verteld was is hoe dit direct JULLIE zal beïnvloeden, de grond bemanning, zoals we genoemd worden. De meesten van jullie zullen weer worden opgewaardeerd naar een volgend niveau, een octaaf hoger dan de rest van de mensheid. Dit is iets dat je moet bewaren in je geest, omdat jullie altijd zullen worden opgewaardeerd, een octaaf hoger, om op een hogere frequentie te vibreren zodat je door kunt gaan om die zielen OP te heffen zeg maar naar ascentie en verlichting, of in elk geval de herinnering van de werkelijkheid van zijn.

Jullie zullen altijd een stap verder gaan dan anderen, wat betekent dat welke “negatieve” of “positieve” effecten van ascentie er ook zijn, jullie ze eerst zullen beleven. Jullie zullen alles eerst moeten bedenken voor jezelf, voel alles wat de rest van de mensheid uiteindelijk zal voelen, zodat je terug kunt kijken en een helpende hand kunt uitsteken naar iedereen die deze behoeft. En als ze bij je komen voor hulp zou je deze kennis al hebben van hoe je voor hen uit kunt gaan omdat je er zelf al doorheen bent gegaan.

Ons is gevraagd om echte verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden, denk zorgvuldig na over wat we moeten doen. Luister naar onze intuïtie en let op de kleinste details overdag.
Zoals in de details van onze dagelijkse activiteiten met de gevoelens die we ons zelf laten beleven zullen we antwoorden vinden op cruciale vragen in dingen die voor ons liggen. Dit is de tijd om ongelooflijk bedachtzaam te zijn in onze gedachten, over waar we ons op focussen in de volgende paar maanden, dat zal niet alleen onze eigen psyche beïnvloeden maar van iedereen op Aarde.

De tijd tussen nu en September is ongelooflijk belangrijk. Hoe positiever je blijft hoe meer licht je kunt verankeren, hoe beter alles zal zijn als we eenmaal dichter bij september komen. AM

Dit is de blog van Anna Merkaba:  www.SacredAscensionMerkaba.com

W: Ik heb niet alles vertaald, maar hier komt de boodschap opnieuw, die ik jullie gisteren stuurde van de Galactics:


Galactische boodschap aan Anna Merkaba voor ons allen.     
                                                 
De verminderde evaluatie van het vermogen van de mensheden om de kern zaken van structuren van de gemeenschap te identificeren heeft een massale toename veroorzaakt van onrust in de naties van het verenigd veld van autonomie(zelfbestuur). Van daar is de desintegratie begonnen om de kern structuren van menselijke identiteiten en agenda’s te activeren van hun mono-atomisch gepreoccupeerd zijn met het zelf, en besluiten zijn inderdaad gemaakt om nieuwe identiteiten in de kern structuren van hun gemeenschappen uit te voeren.
Want de structuur van de gemeenschap die heden Aarde’s sfeer bezet gaat niet in overeenstemming met de universele wetten die werden ingesteld door het collectieve universele bewustzijn van in vervoering brengende/ bedwelmende richtlijnen. De universele wetten stellen dat het unificatie project zich snel zal beginnen te ontvouwen op planeet Aarde via wezens die daarop wonen, om het project tot vervulling te brengen, wat werd ingesteld in het collectieve bewustzijn eonen voor de opbouw van genoemde formaliteiten.
Want de Aarde heeft inderdaad een massaal fenomeen ondergaan, en gaat verder om dagelijks in haar bewustzijn op te stijgen, terwijl de mensen die deze genoemde sfeer bezetten weigeren om samen te werken met de energetische opheffingen die voor heilig worden gehouden in de kamers van hun innerlijke woningen.
En dus, zal een nieuwe serie identiteiten, van wezens van licht in de vorm van menselijke kinderen, van degenen die al op de aardse kusten zijn gelokaliseerd, zij die zijn gekomen om een netwerk van bondgenoten op te zetten, weer worden afgeleverd op de kusten van de huidige aarde dag, en het aardling bewustzijn zal beginnen om snel te veranderen, zich opheffend en zich ontvouwend in driehoekige graad, in de driehoekige graad van bewustzijn.
Waarbij zij zich hun potentieel zullen beginnen te realiseren en de linken en richtlijnen zullen realiseren dat ze voet gezet hebben op deze planeet om dit te bereiken. De driehoekige graad van bewustzijn zal zich over de globe verspreiden en het duister terugzetten dat kostbaar zal worden gehouden door veel harten en door de activatie van die laatste coalities, die over de globe worden opgesteld, zullen de identiteit crisissen zich massaal beginnen te ontvouwen, want velen van hen die werken met de oude stelsels, zullen dringend worden opgewaardeerd naar een nieuw systeem van bewustzijn. Ze zullen beginnen losgemaakt te worden en naar een ander stel identiteiten worden bewogen.
Want de identiteiten waar ieder van de menselijke aardlingen zich mee identificeren zijn vals, geheel en compleet, want hun identiteiten zijn vooraf al beschikt door de kern van hun wezen, de identiteiten die zij verkregen hebben bij het omhoog gaan van de dichtheid van het gisterenjaar, zullen worden weg geraderd en een nieuw stel identiteiten van dat wat zij echt zijn zal volledig worden ingesteld in de kern structuur van hun wezen.
En dus zal dit zeer veel beroering veroorzaken, en misverstanden, want de overgang van bewustzijn zal velen in troosteloze staat vinden.  En dus, de lichtwerkers en de grondbemanning zullen ook deel zijn van de verandering, de grond bemanning zal worden verwittigd van de acties van goedwillende krachten op de Aarde via diverse bondgenoten die over de globe zijn gestationeerd.
Via deze bondgenoten zal de grond bemanning opnieuw weer worden opgewaardeerd naar een nieuwe frequentie, een graad meer dan de rest van de functie van de mensheden.
En dus gaat deze kennisgeving naar allen die deelnemen aan de serie agenda’s en herstructurering van de gemeenschap als geheel, deze notitie is voor alle grond bemannings-leden die deelnemen aan genoemde agenda’s.
Wees voorbereid om weer een collectieve reiniging te ondergaan en weer een collectieve optilling in de vorm van belangrijke downloads die zullen gebeuren vóór de duistere maan (Zonne eclips).
Degenen van jullie die op aarde zijn gestationeerd zullen een opheffing ervaren van energieën en een herstructurering van jullie DNA componenten maar, toch pas als de volgende fase van zuivering volledig onderweg is. Verwacht dat wonderbaarlijke gebeurtenissen, en synchroniciteiten jullie psyche zullen overstromen, terwijl de veiligheidscorridor inderdaad is gepasseerd. Jullie hebben inderdaad het evenwicht hersteld zonder actief het evenwicht te herstellen, gewoon door deel te nemen aan de aardse wijzen van leven met ijver, goede wil, licht en liefde.
Sta sterk in jullie overtuigingen en loop met ijver op jullie gekozen pad. Blijf gegrond. Blijf in het NU.
Dit is alles wat we nu hebben voor jullie. We zijn met jullie. We houden van jullie.Goodbye voor nu.”

No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview