fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Monday, January 26, 2015

BULGARIAN -- Обръщение на извънземните към човечеството – „Искате ли да се появим?“


chenneling


Обръщение на извънземните към човечеството – „Искате ли да се появим?“


Оригиналния източник на тази информация е Жан Едерман, 49 годишен, от Франция, който работи в областта на авиацията…

Всеки от вас иска да се възползва от свободната си воля и да изпита щастие. Свободната ви воля зависи от знанията ви за собствената ви сила. Щастието ви зависи от любовта, която давате и получавате. Както всички осъзнаващи се раси на този етап от развитието, може да се чувствате изолирани на планетата си. И това усещане дава определена представа за съдбата ви. Но независимо от всичко, вие се намирате на границата на големи промени, които малцина осъзнават.

Не е наша работа да променяме бъдещето ви без вашия избор. Затова смятайте това послание за световен референдум, а отговора си за гласуване в него. Нито учените ви, нито религиозните ви представители говорят с познаване на нещата за определени необясними въздушни и небесни събития, на които човечеството е свидетел в продължение на хиляди години.

За да узнаете истината, трябва да надникнете в очите й без помътняването на собствените ви убеждения или догми, доколко е причина за действителността. Все повече анонимни изследователи от вас изучават нови пътища на познанието и се оказват много близко до реалността. Днес цивилизацията ви е наводнена с океан от информация, от който само микроскопична част е реална, за да ви разстройват колкото се може по-малко и внимателно се дозира.


Имайте предвид, че в историята ви, изглеждащото смешно или невероятно е ставало възможно, и се е случвало, особено, през последните петдесет години. Знайте, че бъдещето ви е още по-удивително. Ще откриете за себе си както най-лошото, така и най-доброто.


Кои сме ние?
Както и милиарди други в тази галактика, ние сме съзнателни същества, които някои наричат „извънземни“, макар действителността да е доста по-фина. Между нас и вас няма принципиална разлика, с изключение на опита от определени етапи на еволюцията. Както и във всяко организирано общество, и в нашето съществува йерархия във нашите вътрешни взаимоотношения. Но нашата йерархия е основана на мъдростта на няколко раси. Именно с одобрението на тази йерархия се обръщаме към вас. Както и повечето от вас, ние сме в търсене на Върховната „Същност“ или „Статус на Същността“. Ние не сме богове или нисши такива, практически сме ваши връстници в Космическото Братство. Физически се различаваме в известна степен от вас, но повечето от нас са с хуманоиден вид.

Ние не сме просто наблюдатели, ние сме осъзнаващи, както и вие. Нашето съществуване е реално, но повечето от вас не ни възприемат, защото сме невидими за вашите сетивни органи и прибори през по-голямата част от времето. Искаме да запълним тази празнина в този момент от историята. Направили сме го колективно решение от наша страна, но това не е достатъчно – необходимо ни е и вашето решение. Чрез това съобщение можете да станете лица, които вземат решение. Вие лично. Ние нямаме човек, наш представител на Земята, който би могъл да се ръководи от вашите решения.

Защо не ни виждате?

На определени етапи от еволюцията, космическото „човечество“ е открило определени научни принципи относно материята, структурната дематериализация и материализацията в това число.

Вашето човечество е постигнало това в няколко лаборатории, в тясно сътрудничество с други извънземни същества – за сметка на опасни компромиси, които преднамерено се крият от властите.

При това, авиационните или космически обекти или явления, които са известни на вашето научно общество като физически „НЛО“, са по същество, многомерни произведени промишлено космически кораби, които притежават тези възможности.

Много хора са били в зрителен, слухов, тактилен или психичен контакт с такива кораби – някои от които (контактьори), трябва да се отбележи с предпазливост, се намират под влиянието на скритите сили, които ви управляват, а ние често ги наричаме „третата страна“.

Относителния дефицит на вашите наблюдения е свързан с дематериализираното състояние на тези същности. След като не сте в състояние да ги наблюдавате, не можете да признаете съществуването им. И ние прекрасно го разбираме.

Повечето наблюдения са насочени към индивидуално влияние, за да се докоснат до индивидуалната душа, а не да влияят или да се намесват в организираната социална система. Това е внимателно планирано от различните раси, които ви обкръжават, но и поради цяла редица допълнителни причини.

За отрицателните многомерни същества, които играят определена роля при реализирането на скритата власт на олигархията, предпазливостта се мотивира от стремежа им да запазят съществуването си скрито.

За нас предпазливостта е мотивирана от уважението към свободната воля на човека, за да могат хората да осъществяват управлението на собствените си дела и да получат техническа и духовна зрялост самостоятелно. Естествено, влизането на човечеството в семейството на галактическите цивилизации, се очаква с нетърпение.

 Ние можем да се появим посред бял ден, за да ви помогнем да постигнете това обединение, но не сме го направили до сега, тъй като прекалено малко от вас го желаят искрено, поради невежество, равнодушие или страх, а и защото не разбират, колко е критична ситуацията ви.

Кои сте вие?

Вие сте потомци на много традиции, които през времето са се обогатявали една друга. Целта ви е да се обединят, уважавайки тези разнообразни корени, за постигането на обща цел, на единен проект. Проявяването на вашите разни култури ви разделя, защото им отдавате прекалено голяма важност, отколкото на своите дълбоки човешки чувства.

Строежа или формата са според вас много по-важни, отколкото същността на фината ви природа. За властта и контрола, това акцентиране върху външните разлики, представлява бариера срещу всякакви позитивни промени.

Сега сте призвани да преодолеете отъждествяването с формата, като същевременно я уважавате за богатството и красотата. Разбирането на съзнанието, стоящо зад формата, ни позволява да обичаме всички хора в цялото им многообразие.

Мирът не е само липсата на война, той се състои във възстановяването на вашата колективна същност: братството. Достъпните решения за постигането на тази цел се омаловажават, но като катализатор може да се прояви открития контакт с друга раса, който би ви показал, кои сте всъщност в действителност на по-дълбоко ниво.

С редки изключения, нашите предишни намеси, преднамерено почти нямаха влияние на способността ви да вземате колективни и индивидуални решения за собственото ви бъдеще. Това е мотивирано от знанията ни за вашите дълбоки психически механизми. Стигнахме до извода, че свободата се изгражда всеки ден с осъзнаването на себе си от човека и своето обкръжение, като се освобождава от ограниченията и инерцията, каквито и да са.

Но независимо от действията на многочислени смели и волеви човешки души, ограничените и инертни хора се експлоатират успешно в интерес на централизираната власт.

Каква е ситуацията ви?

Доскоро човечеството живееше удовлетворено от ръководството. Но то все повече и повече губи властта си над съдбата си, частично поради използването на съвременните технологии, които влияят както на тялото ви, така и на разума ви. И в крайна сметка, това може да доведе до необратими смъртоносни последици за земната и човешката екосистеми.

Независимо от собствената ви воля, способността ви да се възстановявате до предишно физическо и духовно състояние ще се понижава изкуствено, а вие бавно, но неизбежно ще губите своята необичайна способност да изграждате живота си по свое собствено желание. Такива планове вече се реализират.

Ако колективна реакция от голяма величина не се случва, индивидуалната човешка сила е обречена на изчезване. Настъпващия период трябва да бъде пробив. Този пробив може да бъде положително скъсване с миналото, ако държите творческата си сила жива във вас, дори това да е съвместимо със сегашните тъмни намерения на потенциалните господари.

Какво следва? Ще чакате до последния момент за да търсите решение? Ще чакате и ще търпите болката. Историята ви е белязана с никога не преставащи сблъсъци между народите, чиито открия едни други са ставали в условията на конфликт и завоевания. Сега Земята е станала голямо село, където всички се знаят едни други, но все пак конфликтите упорито се запазват и заплахи от всички видове стават все по-лоши и продължителни.

Хората, които имат много потенциални способности, не могат да ги реализират с достойнство.  Това се отнася за повечето от вас по причини, които в повечето случаи са геополитически. Вие сте няколко милиарда, но възпитанието и образованието на децата ви, условията на живот, а също и многобройните животни и растения са под чехъла на малоброен политически, финансов, военен и религиозен елит.

Вашите мисли и убеждения се изграждат по образец на тесни интереси като в същото време ви дават усещането, че сте господари на съдбата си – което в действителност трябва да е реалност, но дълъг е пътят между желание и реалност, когато правилата на играта са скрити в чужди ръце.

Този път не сте победители. Разпространяването на необективна информация е ефективна стратегия за манипулиране на хората. Индуцираните мисли и емоции, или дори създадените организми (бактерии и вируси), които не ви принадлежат, са стара стратегия.

Огромна вълна се задава на хоризонта. Това влече след себе си много положителни, но и много негативни потенциали. В това време на прекрасни възможности за прогрес, са рамо до рамо със заплаха от унищожение. Но независимо от всичко, можете да възприемате само това, което ви показват. Намаляването на много от природните ресурси е неизбежно и никакъв дългосрочен колективен проект за възстановяване не е стартиран. Механизмите на изтощената екосистема превишават допустимите стойности необратимо.

Дефицита на ресурси, цената на които ще расте от ден на ден и тяхното несправедливо разпределение, ще доведе до братоубийствени войни в големи мащаби, от центъра на градовете ви до провинцията.

Ето защо, повече от когато и да е преди в историята ви, днешните ви решения непосредствено и съществено ще влияят на утрешното ви оцеляване.

Ненавистта нараства, но също и любовта. Това е което ви прави уверени в способността ви да намерите решение. Но независимо от всичко, поведението на човека, формирано от минали навици и опит, е много инертно и води в задънена улица.

Критическата маса не беше достигната, докато работата по саботирането беше осъществена умно и ефективно. Доверили сте проблемите си на представители, чието осъзнаване на всеобщото благополучие не се простира отвъд корпоративните интереси. Тези, така наречени, „слуги на народа“ често обсъждат повече формата, отколкото съдържанието. Точно, когато трябва да действат, бездействието им ви заставя да се подчинявате, а не да избирате.

Тази инертност е характерна за всяка цивилизация. Какво събитие може да я промени радикално? Откъде може да се появи колективното обединяващо съзнание, за да се преустанови това сляпо препускане напред?

Племената, популациите и човешките нации винаги са се сблъсквали и взаимодействали едни с други. Сблъскването със заплаха за живота на цялото човешко семейство, е време за сплотени взаимодействия.

Начини

Има два начина за установяване на космически контакт с друга цивилизация: чрез свои представители във властта или непосредствено чрез обикновени хора.

Първия начин предполага война на интересите, втория начин носи разбиране. Първия начин е бил избран от група раси, които са мотивирани да оставят човечеството в робство, като по този начин управляват ресурсите на Земята, нейния генофонд и огромната маса от емоционална енергия на човека.

Втория начин е избран от група раси, които са се посветили на духовно служене. Преди няколко години направихме опит да се представим на властимащите структури, но те се отказаха от протегнатата ни ръка, тъй като основите ни са несъвместими с техните стратегически виждания.

Ето защо днес хората сами трябва да направят своя избор, без никакви посредници. Това, което предложихме в миналото на тези, които смятахме за защитници на вашето благополучие, го предлагаме сега на вас.

Малцина от вас знаят, че нечовешките същества (non-human creatures) са въвлечени в централизираната власт по планетата ви, а са превзели и властта във финото ниво. Тези същества не са обезателно проявени на материално ниво, което точно може да се окаже много ефективно и плашещо в близко бъдеще.

Но независимо от това, трябва да знаете също така, че доста много от вашите представители на властта, в действителност, се борят с тази опасност, че не всички похищения от извънземни са във ваша вреда, и че сред тези власт-ориентирани раси, също има съпротива.

Мирът и обединението на вашите народи ще стане първата крачка по пътя към хармония с другите цивилизации. Т.е. точно това, което се опитват да избегнат на всяка цена тези, които ви манипулират зад кулисите, защото могат да властват само където има разделение. Те имат власт над тези, които ви управляват в действителност. Силата им се състои в способността да ви внушат недоверие и страх. Това вреди в значителна степен на вашата изначална космическа природа.

Това съобщение няма да е интересно на тези, които не са преминали през пика от влиянието на тези манипулатори, които са ги заблудили и убийствените им плановете не се оправдаят в продължение на следващите няколко години от този момент.

Техният край е близък и човечеството ще бъде подложено на безпрецедентни трудности в продължение на следващите десет години. За да се защитите от тази скрита агресия трябва, поне, да имате достатъчно информация, която да дава решения.

Още веднъж повтаряме, външния вид и строежа на тялото няма да е достатъчен аргумент за да кажете, че „владиката“ е от съюзниците. В текущото състояние на психическото ви развитие е много трудно да ги различавате. Като допълнение на интуицията ви ще е необходима тренировка, когато дойде времето. Осъзнавайки безценността на свободната воля, ние ви приканваме да изберете алтернатива.

Какво можем да предложим?

Можем да ви предложим по-комплексно виждане за Вселената и живота, конструктивно взаимодействие, опит на справедливи и братски отношения, освобождаващи технически знания, премахване на страданията, управление на личната сила, достъп до нови видове енергия и най-накрая, по-добро разбиране на съзнанието.

Ние не можем да ви предложим да преодолеете вашите индивидуални и колективни страхове или да ви дадем закони, които не сте избирали. Вие трябва да работите за себе си, да прилагате индивидуални и колективни усилия за създаването на света, който искате и да проявявате духовно търсене на нови небеса.

Какво ще получим ние?

Ако решите да се състои такъв контакт, бихме се радвали да се запази братското равновесие в тази част на Вселената, на плодотворни дипломатически отношения, знаейки, че сте обединени, за да изпълните това, на което сте способни. Радостното чувство е постоянно търсено във Вселената, защото това е Божествена енергия. Какъв въпрос ви задаваме?

Искате ли да се появим?“

Как ще отговорите на този въпрос? Истината на душата може да се прочете телепатично, така че е необходимо само отчетливо да си зададете този въпрос и да дадете отговор, отчетливо за себе си, в група или както искате.

Дали сте в центъра на град или в пустиня, не влияе на ефективността на отговора ви. ДА или НЕ.

Просто го направете, все едно говорите на себе си, но мислейки за съобщението. Това е универсален въпрос и тези прости няколко думи, в контекста си имат мощен смисъл.

Ето защо трябва спокойно да обмислите това по съвест. За да можете идеално да свържете отговора с въпроса, за препоръчване е, да отговорите след внимателно поредно прочитане на това съобщение.

Не бързайте с отговора. Дишайте, и нека цялата мощ на свободната ви воля да ви пронизва. Гордейте се с това, което сте! Тогава съмненията няма да ви объркат.

Ежедневните проблеми, които имате, могат да ви отслабят. За да се вглъбите в себе си, забравете за тях в продължение на няколко минути. Усетете силата, която се надига във вас. Вие се контролирате! Единствената мисъл с еднозначен отговор, може кардинално да промени вашето близко бъдеще. Вашето индивидуално решение от душа, ще видим на вашето материално ниво, посред бял ден и то е скъпоценно и важно за нас. Изберете начин, който ви подхожда най-добре, ритуалите, сами по себе си, са безполезни.

Искрената молба, от цяло сърце и свободната ви воля, винаги ще се възприемат от тези от нас, към които е насочена. В собственото ви гласуване определяте бъдещето си.

Какво представлява ефекта на лоста?

Това решение трябва да бъде прието от колкото се може по-голям брой от вас, дори да изглеждате малцинство. Препоръчва се да разпространите това съобщение, осмислено, на колкото се може повече езици, в обкръжението ви, независимо от това, как се възприема. Използвайте хумор, ако е уместно. Можете дори публично да критикувате това послание, ако така ви е комфортно, но не бъдете равнодушни, поне докато не изразите свободната си воля. Забравете за лъжепророците и вярванията, които говорят за нас.

Този въпрос е един от най-интимните, който може да ви бъде предложен. Приемете самостоятелно решение, като частно лице, това е ваше право, а също и отговорност. Пасивното отношение води до липса на свобода.

По същия начин, нерешителността винаги е неефективна. Ако действително искате да се вкопчвате в убежденията си, разбираме ви, тогава кажете твърдо НЕ.

Ако не знаете, какво да изберете, не казвайте Да само от любопитство. Това не е шоу, това е реалния живот. Ние съществуваме. Ние сме живи.

В историята ви има много епизоди, когато определени мъже и жени са били в състояние да влияят на събитията, независимо от своята малобройност. Както малко хора могат да вземат светската власт на Земята и да влияят на всеобщото бъдеще, малко количество от вас могат коренно да променят съдбата си, като отговор на безсилието на инертните и безпомощните, подобни на стадо овце.

Можете да облекчите раждането на човечеството в Братство. Един от вашите мислители е казал: „Дайте ми опора и аз ще повдигна Земята“. Разпространете това съобщение и бъдете такава опора. А ние ще сме лоста, дълъг светлинна година, а вие ще сте майсторите, които ще „повдигнат Земята“ като резултат от нашата поява.

Какви ще са последствията от положителното решение?

За нас, непосредствено следствие от положителното колективно решение, ще е материализацията на много космически кораби във вашето небе и на Земята. За вас, прекият ефект ще бъде бързо отказване от много вярвания и убеждения. Прост и убедителен визуален контакт ще има огромни последствия за вашето бъдеще. Повечето знания ще се променят завинаги. Организацията на обществото ви ще се промени дълбоко завинаги, във всички сфери на дейност. Могъществото ще бъде индивидуално, защото ще видите, че съществуваме като живи същества, които не се подчиняват на никаква външна власт. Разбира се, ще промените мащаба на ценностите си.

Най-главното за нас е, че човечеството може да формира единно семейство, преди да ви представим „непознатото“! Опасността ще се изпари бавно от домовете ви, понеже косвено сте заставили тези, които наричаме „трета страна“, да се покажат и изчезнат. Всички бихте носили едно и също име, едни и същи корени: Човечество.

По-късно би бил възможен и миролюбив и уважителен обмен, ако имате желание за това. В този момент, този, който е гладен, не може да се усмихва, този, който се страхува, не може да ни приветства. Тъжно ни е да виждаме мъже, жени и деца, толкова страдащи телесно и душевно, когато носят вътрешна светлина. Тази светлина може да е вашето бъдеще.

Нашите отношения могат да се развиват поетапно. Няколко етапа за няколко години или десетилетия: демонстративно появяване на нашите кораби, физическа поява редом с човешки същества, сътрудничество в техническата и духовна еволюция, откриване на части от галактиката.

Ще ви бъдат предложени нови избори на всеки етап. След това требва за себе си да решите, дали да излезете на нов етап, ако го сметнете за необходимо за вашето вътрешно и външно благополучие.

Никаква едностранна намеса няма да бъде предприета. Ние ще си заменим, ако го пожелаете колективно. В зависимост от разпространението на това съобщение по целия свят, няколко седмици и дори няколко месеца ще са нужни за нашето „велико появяване“, ако бъде прието от повечето, които използват потенциала си за да изберат, и ако това съобщение получи необходимата подкрепа.

Основната разлика между вашите ежедневни молитви към Боговете ви и вашето текущо решение е пределно проста: ние сме технически обзаведени за да се материализираме.

Защо е тази историческа дилема?

Ние знаем, че „чужденците“ се смятат за врагове до тогава докато въплъщават „неизвестното“. Като първи етап, емоциите, които ще се генерират от нашата поява, ще укрепят отношенията ви в световен мащаб. Как ще разберете, явява ли се нашата поява, следствие на колективния ви избор? А нима не бихме се появили отдавна на вашето ниво на съществуване. Ако ни няма, означава, че не сте взели явно решение.

Някои от вас могат да си помислят, че се опитваме да ви заставим да повярвате в осъзнатия избор, за да оправдаем нашето идване. Това не би било истина. Ако е така, какъв е смисълът да ви даваме избор в полза на малко число от вас?

Как можете да сте сигурни, че това не е поредния номер на „третата страна“, за да ви заробят още повече? Защото, много по-лесно можете да се справите с явното, отколкото със скритото.

Нима тероризма, който ви разделя, не е очеваден пример? Както и да е, вие сте единствения съдия на своето собствено сърце и душа. Каквото и да изберете, ще бъде уважено от нас.
При липсата на човек-представител, който евентуално да бъде заблуден потенциално, игнорирате всичко за нас, а също и за тези, които ви манипулират, без ваше съгласие.

В текущата ситуация, принципът на предпазливостта, който не позволява да бъдем открити, не работи повече. Вече сте в кутията на Пандора, която е създала около вас „третата страна“. Каквото и решение да приемете, при всички случаи, ще ви се наложи да излезете от нея. Пред лицето на такава дилема, ще трябва да запитате своята интуиция: „Искате ли да ни виждате с очите си или да вярвате в това, което ви казват властите?“. Това е реален въпрос! След хиляди години, един прекрасен ден, този избор е неизбежен: да избирате между две неизвестни.

Защо да разпространявате такова съобщение?

Преведете и разпространете широко това съобщение. Това ще повлияе необратимо на бъдещето и на историческия път за хилядолетия. В противен случай, въпроса ще бъде отложен до нова възможност след няколко години – или до следващото поколение, ако успее да оцелее.

Да не изберете, означава да дадете правото си на другите хора. Ако не давате информация на другите, рискувате да получите резултат, който противоречи на очакванията ви. Оставайки равнодушни, е отказ от свободна воля.

Това всичко е за бъдещето ви. За вашата еволюция. Напълно е възможно, тази покана да не получи колективно съгласие и да не се отчита. Но независимо от всичко, нито едно желание не остава без внимание от Вселената.

Представете си утре нашето идване. Хиляди кораби. Уникален културен шок в сегашната история на човечеството. Ще е доста късно да съжалявате, че не сте направили избора си и не сте разпространили информацията, защото това откритие ще е необратимо.

Ние настояваме, да не бързате, добре да го обмислите… И да решите. Големите средства за масова информация не са заинтересовани в разпространението на това съобщение. Затова задачата ви е, като анонимен, но екстраординарен мислител и любещо същество, да го разпространите.

Все още сте архитектори на собствената си съдба…

Искате ли да се появим?

Translator : MAYA TODOROVA

http://humansarefree.com/2014/10/alien-message-to-mankind-do-you-wish.htmlСъздадено: 24/01/2015 • 12:25
Обновено : 24/01/2015 • 12:25
Категория : В помощ на духовното усъвършенстване
Страницата е посетена 841 пъти


No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview