fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Wednesday, April 11, 2012

PLEIADIAN MESSAGE: A GLOBAL CALL TO ACTION -- ENGLISH + POLISHH

PLEIADIAN MESSAGE: A GLOBAL CALL TO ACTION
 
Posted by Freer Spirit on April 10, 2012 
Greetings, dear ones. Thank you for you assistance thus far, raising your vibrations and going within for your own answers. Some of you have begun to telepathically converse with your own star families, and that is smashing success on your part! Trusting our messages and walking away from the computer in complete faith that all will be well and fall into order without a constant watch for it has been a tremendous detachment effort on your part. Thank you. This brings you closer to oneness, whether you believe it or not. Your mind/logic made you THINK you were connected only by your Internet connection, but many of you are quickly discovering that you are closer to oneness when you connect through your heart chakra and feelings rather than mind/logic/seeing. Kudos to those of you who have taken this courageous step. For those of you who have not yet moved out of the shallow end without your flotation devices, it is time to learn to swim in deeper waters. Give it a try! We guarantee you will float just fine, if nothing else.

Moving on to our message for today. We hesitate to say that it is “urgent,” but we do ask for your swift attention and action in helping us help ALL of you. And, yes, by ALL, we do mean those still hitting the snooze button on the 2012 awakening alarm.

Our main subject of focus at this time, throughout this next week, is your new financial system. If you’re doing energetic work or meditative work, lend some positive energy/manifestation to global abundance. More importantly, however, we ask you to begin the conversation that will activate more positive thought toward one global currency. As you know, this is currently a sore subject with many people on your planet. It raises not just fear, but anger and hotly contested opinions. At this time, we wish to give you a list of advantages and the benefits a global financial system can bring to your planet.

First and foremost, and most advantageous, one global currency creates a level playing field and ends competitive dominance of separate currencies.
Secondly, one global currency will require a very high level of transparency, which will put a stop to deception and fraud, as it will require honorable individuals to work in this new financial institution. Rest assured, thorough background checks and strict psychological evaluations will be administered and individuals wishing to work in this new system must meet the highest spiritual standards before they will be allowed any responsibility in this new sector.
Third, this entirely new system will cancel out all old systems. A global reset means a complete and total reset for everyone on the planet. That means all debts currently owed to any lender of other currencies are completely null and void. You will receive many questions about this. Yes, it means money owed for houses, automobiles, credit cards, student loans, etc. Basically, if you owe money to a bank or financial institution (credit card), those debts are completely canceled, as the money lent out to you never even existed in the first place.

Fourth, once all of the cabalists have been rounded up and all their assets seized, their total actual wealth will be evenly redistributed to the people of the planet in the new, global currency. And having one global currency will make this process much smoother and faster when the time comes to redistribute the wealth.

These are the general concepts of one global financial system with one equal value currency. We have no further details at the moment. When we do, we will share them with you. What we ask you to do at this time is to gently plant seeds with your friends and family, asking them to contemplate this concept. If you find yourself meeting resistance, share the four points above and see if that helps matters. It is best to approach this as a “what if,” scenario with them, simply to get their gears turning. What we are doing from our vantage point is measuring the vibrational response to this concept.

That doesn’t mean your new financial system isn’t in the works. It is very much so, and nearly completely ready to go. What we need to do now is test the readiness of the people for this system. And we ask you, our ground crew of light workers, light warriors, star seeds and the like, to please assist us in this endeavor, as we would like to get this project underway as soon as humanly possible. And, yes, as much as we know it pains you…WHEN this can take place IS, once again, up to all of you. And yes, this IS still about raising vibrations. And yes…you still have to believe it in order to see it.

We know this is a tough, daunting task, as money is still a very highly sensitive subject among you, and many of you still have trouble believing that a fair distribution of wealth and abundance CAN be yours. It is the negative and pessimistic attitudes about money that is keeping global abundance at bay. Once the majority of you (51%) believes that financial abundance can and will flow generously for every man, woman and child on your planet, you can bring it all home.

We have faith in you. We have seen what you can do. We have felt your power. We have felt your love. It is immense. Remember that as you gently and lovingly spread this message and encourage your friends and loved ones to envision with you a world rich in abundance for all, where there is NO lack of anything at all. And there is no greed, because everyone has everything they need, want and more.

We know you can do this for us over the course of this week and into the weekend. We are looking forward to measuring the vibrations across your planet as you share this information and engage in conversation with your people.

Thank you for all of your dedicated work and amazing efforts over the past few weeks! We adore you! Continue to be awesome!
Your loving Pleiadian brother, Peter


Chaneller: Jen Freer
Website:Freer Spirit


POLISH

Wiadomość Plejadian : Globalne Wezwanie do Działania

Pozdrowienia, moi drodzy. Dziękujemy za waszą dotychczasową asystę, podnoszenie wibracji oraz zwracanie się do wewnątrz w poszukiwaniu odpowiedzi. Niektórzy z waz zaczęli się telepatycznie kontaktować z waszymi gwiezdnymi rodzinami i jest to wspaniały sukces z waszej strony! Ufanie naszym wiadomościom i odejście od komputera w całkowitej wierze że wszystko będzie dobrze i że się ułoży bez ciągłego nadzoru było znaczącym wysiłkiem oderwania [od komputerowych środków przekazu] z waszej strony. Dziękujemy. To prowadzi was bliżej jedności, czy w to wierzycie czy nie. Wasza logika/rozum skłoniły was do myślenia że jesteście połączeni jedynie za pomocą połączenia internetowego, ale wielu z was szybko odkrywa że jesteście bliżej jedności gdy łączycie się za pośrednictwem czakry serca i za pomocą uczuć niż za pośrednictwem umysłu/logiki/patrzenia. Chwała tym, którzy podjęli ten odważny krok. Dla tych którzy nie ruszyli się jeszcze z płycizn, pora nauczyć się pływać na głębszych wodach. Spróbujcie! Gwarantujemy że będziecie przynajmniej dobrze dryfowali, jeżeli nic więcej. [Lol]

Przechodząc do naszej dzisiejszej wiadomości. Powstrzymujemy się od powiedzenia że jest „pilna”, ale prosimy o szybką uwagę i działanie w pomaganiu nam w pomaganiu wam WSZYSTKIM. I tak, poprzez WSZYSTKIM rozumiemy tych którzy ciągle jeszcze wciskają przycisk „drzemka” na budziku alarmu Wzniesienia 2012.

Głównym tematem na którym się skupiamy w tym momencie oraz poprzez następny tydzień jest wasz nowy system finansowy. Jeżeli pracujecie z energiami bądź medytujecie, poświęćcie nieco pozytywnej energii globalnemu dostatkowi. Jednak ważniejsze nawet jest, abyście rozpoczęli rozmowę która zainicjuje pozytywniejsze myślenie o jednej, globalnej walucie. Jak wiecie jest to bolesny temat dla wielu na waszej planecie. Przynosi nie tylko strach, ale również gniew i jawnie sprzeczne opinie. W tym momencie pragniemy dać wam listę zalet i korzyści jakie waszej planecie może przynieść globalny system finansowy.

Po pierwsze i najważniejsze, jedna globalna waluta stwarza równe pole gry i kończy konkurencją dominacji oddzielnych walut.

Po drugie, jedna globalna waluta będzie wymagała bardzo wysokiego poziomu przejrzystości, który położy kres myleniu i oszustwom, jako że będzie wymagał honorowych osób do pracy w tej nowej instytucji finansowej. Nie martwcie się, prowadzone będzie dokładne sprawdzanie oraz testy psychologiczne dla kandydatów chcących pracować w tym nowym systemie, a będą oni musieli sprostać najwyższym standardom duchowym zanim zostanie im powierzona odpowiedzialność za ten nowy sektor.

Po trzecie, ten całkowicie nowy system wykasuje wszystkie poprzednie. Globalny reset oznacza, że wszystkie obecne długi względem dowolnego pożyczkodawcy w obecnych walutach zostaną anulowane i unieważnione. Otrzymacie wiele pytań na ten temat. Tak, oznacza to  pieniądze które jesteście winni za dom, samochód, karty kredytowe, kredyty studenckie, itd. Generalnie, jeżeli jesteście winni pieniądze bankowi czy innej instytucji finansowej, te długi są kompletnie wyczyszczone, jako że pożyczone wam pieniądze przede wszystkim nigdy nie istniały.

Po czwarte, kiedy już wszyscy kabaliści zostaną zgarnięci a ich aktywa zajęte, ich całkowite bogactwo zostanie równo rozdzielone pomiędzy ludzi tej planety w nowej, globalnej walucie. I posiadanie jednej globalnej waluty znacznie ułatwi i przyspieszy proces redystrybucji bogactwa.

To są generalne koncepty jednego globalnego systemu walutowego z jedną walutą równej wartości. Na ten moment nie mamy więcej szczegółów. Gdy będziemy je mieli, podzielimy się nimi z wami. O co prosimy was w tym momencie, to delikatne zasadzenie ziaren w waszej rodzinie i przyjaciołach, prosząc ich o kontemplację tego konceptu. Jeżeli spotkacie się z oporem podzielcie się powyższymi punktami i sprawdźcie czy to pomogło. Najlepszym podejściem jest „co jeśli”, jedynie po to żeby zaczęli o tym myśleć. Tym co robimy z naszego punktu obserwacyjnego jest mierzenie wibracyjnej odpowiedzi na ten pomysł.

Nie oznacza to że wasz nowy system finansowy nie jest opracowywany. Jest bardzo mocno opracowywany i niemal kompletnie gotowy do wdrożenia. Tym czego teraz potrzebujemy jest przetestowanie gotowości waszych ludzi na ten system. I prosimy was, naszą naziemną załogę Pracowników Światła, Wojowników Światła, Gwiezdnych Ziaren i innych abyście pomogli nam w tym przedsięwzięciu, jaki że chcemy wprowadzić ten projekt w życie tak szybko jak to tylko w ludzkiej mocy możliwe. I tak, pomimo że wiemy jak bardzo was to boli… KIEDY to się stanie JEST ,ponownie, zależne od was. I tak, ponownie chodzi o podnoszenie wibracji. I tak… nadal musicie w to wierzyć aby to zobaczyć.

Wiemy że to ciężkie, zniechęcające wyzwanie, jako że pieniądze są ciągle wysoce wrażliwym tematem pośród was i wielu będzie miało duże trudności z uwierzeniem w to, że uczciwa dystrybucja bogactwa i dostatku MOŻE być wasza. To ciągle to negatywne i pesymistyczne nastawienie trzyma globalny dostatek z dala. Kiedy większość z was (51%) uwierzy że finansowy dostatek może i będzie płynął hojnie do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na waszej planecie, wtedy możecie to urzeczywistnić.

Wierzymy w was. Widzieliśmy czego możecie dokonać. Poczuliśmy waszą moc. Poczuliśmy waszą miłość. Jest bezkresna. Pamiętajcie o tym w miarę jak będziecie łagodnie szerzyli tą wiadomość i zachęcali waszych przyjaciół i ukochanych by wyobrazili sobie z wami świat bogaty w dostatek dla wszystkich, gdzie NIE istnieje brak czegokolwiek. I nie ma chciwości, bo wszyscy mają to czego tylko zapragną i więcej.
Wiemy że możecie to dla nas zrobić w ciągu tego tygodnia i przez weekend. Będziemy mierzyli wibracje na waszej planecie w miarę jak będziecie dzielili się tą wiadomością i nawiązywali rozmowy z waszymi ludźmi.

Dziękujemy za całą waszą dedykację i pracę w ciągu ostatnich kilku tygodni! Podziwiamy was! Bądźcie dalej wspaniali!
Wasz kochający Plejadiański brat, Piotr.

www.freespirit.com Jen Freer (channeler)

No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview